Lover lynraske USB-minnepinner

Pretec har annonsert USB-basert flashminne som skal kunne overføre data med mye høyere hastighet enn dagens produkter.

Pretec har annonsert USB-basert flashminne som skal kunne overføre data med mye høyere hastighet enn dagens produkter.

Pretec demonstrerte under Consumer Electronics Show 2005 en USB-flashminnepinne med en lese- og skrivehastighet som selskapet hevder skal være henholdsvis 250 prosent og 500 prosent raskere enn de flashminneproduktene som tilbys på markedet i dag.

iDisk Tiny 166X, som produktet kalles, har en lesehastighet på inntil 24,9 MB/s og en skrivehastighet på inntil 12 MB/s. Enhetene måler 32 mm x 13,5 mm x 4,5 mm. Testproduksjon av disse enhetene foregår nå. Brikkene kommer trolig i størrelser på inntil 1 GB.

En ny generasjon, 266X, av iDisk Tiny kan ventes til høsten. Lese- og skrivehastigheten til disse produktene er oppgitt til å bli henholdsvis 39,9 MB/s og 19,9 MB/s.

Til toppen