Lover mer til IT-forskning

Forskningsminister Tora Aasland hører på kritikken.

Lover mer til IT-forskning

Forskningsminister Tora Aasland hører på kritikken.

Forskningsminister Tora Aasland legger frem en ny forskningsmelding til våren. Denne uken var hun gjest hos IT-minister Grande Røys’ eNorge-råd for å gi noen drypp om hva meldingen vil inneholde.

- IKT er et av de prioriterte teknologiområdene, og vil få en viktig plass i den nye forskningsmeldingen, som vi håper å legge frem ved påsketider, Aasland.

Forskningsmeldingen skal blant annet ta opp hvordan offentlige forskningskroner kan bidra til økt verdiskaping, mer velferd og medvirke til å løse viktige samfunnsutfordringer.

- Vi får mye kritikk for at vi satser for lite på forskning, men heldigvis går utviklingen i riktig retning. Norge har en svak men tydelig økning i forhold til sammenlignbare land, mente hun.

Statsråden oppfordret samtidig IT-forskerne til å komme mer «på banen og vise seg frem». En solid vekst innen forskningen krever ifølge Aasland at den demonstrerer sin betydning.

- Det er riktig at det finnes positive trekk innen finansiering av forskning i Norge. Næringslivets egen innsats har økt kraftig i det siste. Det som er bekymringsfullt er at bildet er ganske annerledes hvis du ser på IT-forskning isolert, sa direktør Kristin Vinje ved Simula-senteret (Simula School of Research).

- Dette er sektoren der det er absolutt størst mismatch mellom næringslivets forskning og den offentlige satsingen.

Ifølge Vinje har IT hatt en paddeflat utvikling innen tildelinger fra Forskningsrådet helt siden 1999.

Det er særlig et behov for å styrke grunnforskningen innen IT-faget

- Det er altfor lite offentlig innsats på dette området. I budsjettet for 2009 lå det en vekst på 1,9 milliarder innen forskning, men selv ikke da var det lagt opp til noen vesentlig vekst innen IKT. Man evnet altså heller ikke nå å gjøre noe med dette.

- Dette bekymrer veldig. Det er særlig et behov for å styrke grunnforskningen innen IT-faget, mente hun.

Gisle Hannemyr fra Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo delte bekymringen. Det er en enorm mangel på dette området, sa han og minnet om at pionerene Ole-Johan Dahl og Kristen Nygaard trolig aldri kunne utviklet programmeringsspråket Simula uten grunnforskning.

Hannemyr benyttet også anledningen til å komme med et konkret forslag.

- Statens pensjonsfond burde opprette en avdeling for innovasjon med de brede investeringene som vi nå dytter inn i fallerte amerikanske finans- og boligprosjekter.

Det er bred enighet både politisk og innen bransjen om at IT-forskningen bør styrkes. Nå er det opp til regjeringen å følge opp den uttalte ambisjonen.

Til toppen