Lover mye raskere dataoverføring

Ifølge Fujitsu er programvare alt som skal til.

Lover mye raskere dataoverføring
Fujitsu lover mer fart og mindre forsinkelse med selskapets nye nettverksprotokoll. Bilde: Fujitsu

Fujitsu kunngjorde denne uken at selskapet har utviklet an programvarebasert løsning som skal kunne gi en betydelig forbedring i overføringshastighet via forbindelser hvor datapakker ofte må sendes på nytt, enten på grunn av dårlig kvalitet eller sprengt kapasitet.

Når pakker av en eller annen grunn ikke kommer fram via forbindelser basert på TCP (Transmission Control Protocol), må de sendes på nytt. Dette fører til redusert overføringshastighet i forhold til det som er optimalt.

Fujitsus løsning på dette består av en kombinasjon av nye teknologier som selskapet har utviklet.

Sentralt er en ny protokoll som tar i bruk en proprietært utviklet retransmisjonsmetode basert på UDP (User Datagram Protocol). Denne nye protokollen skal kunne redusere forsinkelsen som er knyttet til ny sending av pakker når det har oppstått pakketap. Protokollen skal kunne skille mellom pakker som har gått tapt og pakker som ennå ikke har ankommet målet. Dermed skal man kunne unngå unødvendig sending av pakker og forsinkelsen dette skaper. Man skal også unngå at pakker blir sendt i omvendt rekkefølge, noe Fujitsu oppgir som én av UDPs største svakheter.

En annen del av løsningen er en kontrollteknologi som ved hjelp av sanntidsmålinger av den tilgjengelige nettverksbåndbredden skal kunne sikre at den nye UDP-baserte protokollen ikke tar for stor andel av den totale båndbredden når forbindelsen deles med annen, TCP-basert kommunikasjon.

Den tredje delen av løsningen er en teknologi som automatisk konverterer TCP-basert trafikk om til trafikk basert på den nye protokollen. Dette gjør det mulig å utnytte fordelen med den nye protokollen, uten at applikasjonene må skrives om.

Effekten av den nye nettverksprotokollen ved ulike bruksområder.
Effekten av den nye nettverksprotokollen ved ulike bruksområder. Bilde: Fujitsu

I tester og simuleringer som Fujitsu har gjort, skal man ha oppnå mer enn 30 ganger forbedring i filoverføringshastigheten mellom Japan og USA. Dessuten har man sett at forsinkelser knyttet til nettbaserte, virtuelle skrivebordsløsninger har blitt redusert til rundt 17 prosent (1/6) av tidligere nivåer. Det nevnes også at teknologien skal kunne bidra til raskere overføring av filer og websider på mobile enheter hvor forbindelsen ofte forringes på grunn av blant annet bygninger og bevegelse.

Fujitsu opplyser at det allerede finnes løsninger som gjør noe lignende, men at dette er kostbar og plasskrevende maskinvare som vanskelig kan bygges inn i for eksempel mobile enheter.

Fujitsu Laboratories sikter mot å kommersialisere teknologien som en mellomvareløsning i løpet av regnskapsåret 2013.

    Les også: