Nasjonalt digitalt ID-kort

Lover nasjonalt digitalt ID-kort etter årevis med utsettelser

– Like sikkert som pass. Og kan redusere kriminaliteten, tror justisministeren.

Lover nasjonalt digitalt ID-kort etter årevis med utsettelser

– Like sikkert som pass. Og kan redusere kriminaliteten, tror justisministeren.

Politiet skal også utstede elektronisk ID når det nye nasjonale ID-kortet blir utstedt fra neste år. Dette vil kunne redusere kriminalitet, tror justisministeren.

Etter mange års utsettelser og forsinkelser vil det nye nasjonale ID-kortet bli lansert neste år. Helt tilbake til midten av 2000-tallet har det nye kortet vært varslet.

Sikkert som pass

Tirsdag meldte Justis- og beredskapsdepartementet at det nye kortet også skal utstedes med elektronisk ID (eID) av politiet.

– eID på nasjonalt ID-kort vil få like høy sikkerhet som pass, og kan brukes til digitale tjenester i offentlige og private sektor, skriver departementet i en pressemelding.

– Kan motvirke ID-tyveri

Kortet skal utstedes av politiets passkontor og vil få like høy sikkerhet som pass. I motsetning til de fleste land i Europa har ikke Norge hatt noe annet nasjonalt identitetsbevis enn pass.

Nå er tanken at et nytt kort skal møte framtiden behov for sikker identifisering også elektronisk.

– Nå får vi en elektronisk identitet under offentlig kontroll, på samme sikkerhetsnivå som pass. Det vil bidra til å redusere ID-kriminalitet og bruk av falske identiteter, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Til toppen