Lover ny WinPhone-versjon før jul

Microsoft med overraskende avsløring.

Lover ny WinPhone-versjon før jul
Microsoft ser ut til å holde en utgivelsestakt tilsvarende én større utgivelse per år. Windows Phone 8 vil dermed bli avløst i løpet av høsten en gang. Bilde: Per Ervland

Det har blitt snakket mye om at Microsoft skal komme med en oppgradering til flere Windows-produkter til sommeren. Oppgraderingen blir kalt for Blue. Det har blitt antatt at dette også skulle gjelde Windows Phone.

Men nå tyder en stillingsannonse fra Microsoft på at neste større utgivelse av Windows Phone først kommer til høsten, slik tilfellet var for både versjon 7.5 og 8.0. Det er WMPoweruser som skriver dette.

I stillingsannonsen søker Microsoft etter en ingeniør for programvaretesting ved selskapets hovedkontor i Redmond. I annonsen står det med temmelig klare ord at selskapet sikter mot en utgivelse av neste versjon før jul i år.

Før den tid er det ventet at selskapet vil komme med flere feilfikser til Windows Phone 8.