Lover nye regler for politiets dataregistre

IT-systemene er for dårlige og reglene holder ikke mål, innrømmer Justisdepartementet.

Lover nye regler for politiets dataregistre

IT-systemene er for dårlige og reglene holder ikke mål, innrømmer Justisdepartementet.

Politiets strafferegister innholder over en halv million nordmenn. Her ligger opp til 20 år gamle overtredelser, mistanke om narkotikabruk og informasjon om henlagte saker tilgjengelig for 13 000 politimenn.

Denne uken kom det frem at Personvernnemda har pålagt politiet å slette gamle opplysninger fra databasene.

    Les også:

Kripos uttrykte i saken stor skepsis, og fryktet for konsekvensene dersom viktig informasjon må slettes fra strafferegisteret.

Justisdepartementet lover nå nytt lovverk og bedre datautstyr etter kritikken som har kommet frem, ifølge Aftenposten.

Nye regler skal på plass i løpet av våren. Disse skal sørge for at flere opplysninger slettes fra systemene, særlig skal dette gjelde forhold av gammel dato, skriver avisen.

- Det har vært uklarhet om hvilke opplysninger politiet skal slette. Det betyr at det ikke er gode nok regler på området. IKT-utstyret er også for dårlig i forhold til å gjennomføre de rutinene som skal gjennomføres, sier statssekretær Terje Moland Pedersen til Aftenposten.

Mandag skrev avisen om en privatperson fra Alta, som ble forferdet da han oppdaget at strafferegistret inneholdt en tyve år gammel mistanke om hasjbruk. Han ble i saken verken tiltalt eller straffet. Etter å ha klaget til Datatilsynet, har Personvernnemda gitt vedkommende medhold i at opplysningene skal sletttes.

Den viktige prinsippavgjørelsen fra nemda slår også fast at Datatilsynet kan pålegge politiet å slette opplysninger de ikke har lov til å lagre.

Ifølge statssekretæren gjør dagens utstyr at politiet ikke får gjennomført automatiske søk om hva som skal slettes. Det gjeldende lovverket er heller ikke godt nok, innrømmer han.

Den nye loven skal gi klare regler for hva politiet kan lagre av informasjon, når slik informasjon skal slettes og dessuten hvem som skal ha tilgang til opplysningene.

    Les også:

Til toppen