Lover nytt tilbud i 97

Telenor har ikke gitt opp planene om å tilby en ordning der en telefonabonnent betaler en høyere fast avgift og får "helt eller delvis" fri bruk innen for lokalområdet. Informasjonssjef i Telenor Privat, Elisabeth Gjølme sier at målet er å lansere et slik tilbud i løpet av 1997.

Telenor har ikke gitt opp planene om å tilby en ordning der en telefonabonnent betaler en høyere fast avgift og får "helt eller delvis" fri bruk innen for lokalområdet. Informasjonssjef i Telenor Privat, Elisabeth Gjølme sier at målet er å lansere et slik tilbud i løpet av 1997.

- Vi ønsker å komme med et nytt tilbud men hadde det ikke klart i denne omgang, informasjonssjef i Telenor Privat Elisabeth Gjølme til digi:tele. Hun sier at målet til Telenor er å komme med et slikt tilbud i løpet av 1997.

Mange av Internett-brukerne hadde nok ventet seg et tilbud av den typen som er antydet flere ganger i løpet av høsten der en betaler en høyere fastavgift og en lavere pris for bruken.

- I Telenor har vi svart på spekulasjoner fra pressen om vi kom med et slikt tilbud. Vi har aldri sagt at det kommer, men lansert muligheten. En må ikke glemme at Internett er helt i starten. Nå når 90 prosent av landet er fult digitalisert har vi muligheter for å kunne komme med ulike typer tilbud. Vi vil utnytte den nye teknologien i sentralene og vil komme med flere tilbud til ulike grupper av Telenors kunder.

Til toppen