Lover optiske disker på 500 gigabyte

GE sier de har fått til et gjennombrudd innen holografisk lagring.

Lover optiske disker på 500 gigabyte

GE sier de har fått til et gjennombrudd innen holografisk lagring.

Det er flere år siden digi.no sist omtalte en nyvinning innen holografisk lagring, en form for optisk lagring der binære data kan lagres tredimensjonalt på en optisk disk. I november 2005 varslet Maxell at de i løpet av 2006 ville kunne levere en løsning for å lagre 300 gigabytes på en disk på størrelse med en standard DVD. Det ble aldri noe av. Tilsvarende løfter fra Intel, Fuji Photo Film, Konica Minolta og Matsushita ble heller ikke holdt. Andre som har prøvd seg er Toshiba og InPhase Technologies. Sistnevnte har varslet en nisjeløsning for kommersielle brukere, der spilleren skal koste fra 120 000 kroner.

Utfordringen er ikke selve lagringen, men å lese data tilstrekkelig raskt med utstyr som ikke er så dyrt at det aldri vil bli konkurransedyktig. Det har vært forsket på holografisk datalagring siden 1960-tallet.

Ifølge New York Times har en gruppe forskere ved laboratoriene til General Electric (GE) i Niskayuna i delstaten New York fått til et lovende gjennombrudd. Forskerne ser for seg en kommersielt konkurransedyktig løsning som kan nå markedet i løpet av 2011 eller 2012, med disker på 500 gigabyte, tilsvarende rundt 100 vanlige DVD-er, eller 20 Blu-ray-disker. Planen er å framstille spillere som også samtidig kan håndtere CD-er, DVD-er og Blu-ray.

Målgruppen for de første enhetene blir kommersielle brukere som filmstudioer, fjernsynsselskaper og helsebedrifter. Etter hvert som prisen per gigabyte kan reduseres til under 0,10 dollar, vil man prøve seg på forbrukermarkedet. Til sammenlikning koster Blu-ray rundt 0,50 dollar per gigabyte.

GE-forskerne advarer at de ennå ikke er sikre på å kunne lykkes med sitt prosjekt, som de har holdt på med siden 2003.

De har valgt å satse på en teknologi kjent som «mikroholografisk lagring», der de datalagrende hologrammene er mindre kompliserte og ikke så omfangsrike som i andre prosjekter innen holografisk lagring.

Utfordringen med mikroholografisk lagring er å finne materialer og teknologi der hologrammene speiler tilstrekkelig med lys til å kunne leses. Gjennombruddet til GE-forskerne er en løsning der mikrohologrammenes reflektivitet ble økt med 200 ganger, slik at den nå er innenfor grensen av det man har i Blu-ray-teknologien.

Løsningen vil presenteres på en fagkonferanse om optisk datalagring i Orlando i delstaten Florida i mai.

    Les også:

Til toppen