Lover pengepremie og jobb

DIPS utlyser en konkurranse om beste helse-app – i åpen kildekode.

Lover pengepremie og jobb
Vinneren kan bli med i «DIPS-gjengen». Bildet er fra oppstarten av DIPS på Sykehuset i Vestfold. Bilde: http://www2.dips.no/nor/sok/?&displayitem=261&module=news

Helseteknologibedriften DIPS fyller 25 år. Feiringen av jubileet omfatter en konkurranse, Fremtidens helseapplikasjon. Premien er 50 000 kroner kontant, og tilbud om jobb i DIPS, i form av korttidsengasjement eller fast stilling avhengig av kvalifikasjoner og interesse.

Siste frist for påmelding og innlevering er fredag 5. oktober. Påmelding kan skje fra i dag. Den som ønsker tilbud om jobb som del av premien, må levere CV samtidig med appen.

Oppgaven er definert slik:

Du skal utvikle en touchbasert applikasjon som kan brukes til «helseformål» eller til en nyttig oppgave i helsevesenet. (…) Vi har ikke spesielle teknologikrav, men applikasjonen må kunne kjøre på en smarttelefon, et nettbrett eller lignende med et touchbasert brukergrensesnitt.

Applikasjonen som utvikles må være basert på en åpen-kildekode lisens og det må være mulig for DIPS å bruke løsningsdesignet og/eller kildekoden i vår produktutvikling.

DIPS foreslår eksempler på mulige applikasjoner – registrering av medisiner, kommunikasjon mellom innlagt pasient og sykepleier, registrering av utførte oppgaver (for helsepersonell), oversikt over pasienter og medisiner (for leger) – men understreker at man står fritt med tanke på ideer.

Vurderingskriterier er brukervennlighet, teknologi, nytteverdi og markedspotensial.

– Vi ønsker å finne mennesker med gode ideer til helseapplikasjoner, sier utviklingsdirektør Sigurd From i DIPS.

From ser fram til at konkurransen får stor oppmerksomhet, særlig i studentmiljøer.

Juryen omfatter gründer i Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Steinar Pedersen, utvikler Jonas Follesø, samt medisinsk direktør Tomas Alme og teknologisjef Yngve Nyheim i DIPS.

Les mer om: