Lover raskere skjemautfylling med Firefox

IBM har lansert en tjeneste for automatisering av gjentakende oppgaver brukeren gjør i nettleseren.

Lover raskere skjemautfylling med Firefox
Bilde:

Ikke alle websider som vises i nettleseren kan gjøres tilgjengelige for ettertiden ved hjelp av et vanlig bokmerke. Dette kan være søk basert på data brukeren har fylt inn i skjemaer som ofte er fordelt på flere websider, eller et skjema brukeren jevnlig fyller ut, for eksempel for å opprette nye kontoer eller lignende, hvor de fleste av dataene er de samme hver gang.

Et eksempel som mange kommer borti, kan oppleves ved søk etter reiser på weben. Da må du gjerne fylle ut et relativt omfattende skjema bare for å vite om det finnes ledige plasser, men skal du gjøre det samme søket noe senere, må du ofte fylle ut hele skjemaet på nytt. I hvert fall hvis du har lukket nettleseren i mellomtiden.

Ideelt burde resultatet av slike søk vært tilgjengelige med en unik URL, men dette er fortsatt ingen selvfølge. Ofte endres ikke URL-en som er oppgitt i adressefeltet i det hele tatt.

IBM lanserte i dag en ny tjeneste som sammen med et tillegg til Firefox-nettleseren skal gjøre det enkelt å automatisere oppgaver brukeren gjør jevnlig i nettleseren. CoScripter, som løsningen kalles, gjør det enkelt også for ikke-programmerere å lage skripts som repeterer det brukeren gjør i nettleseren. Metoden kalles av IBM for «programmering gjennom demonstrasjon».

I noen tilfeller vil det likevel ikke være ideelt å fylle ut hele skjemaet. For eksempel ønsker man kanskje å gjøre flere lignende søk etter hverandre, hvor verdiene i ett eller flere av feltene varierer. Også dette løses med CoScripter, ved at man fyller ut de feltene som skal ha en fast verdi og så avslutter opptaket av utfyllingen før man klikker på søkeknappen.

Brukeren kan velge om skriptene man lager skal holde private eller deles med andre. De delte skriptene gjøres tilgjengelige via CoScripter-portalen. Der finnes man også Firefox-tillegg som gjør det mulig å lage, redigere eller kjøre skripts.

Vårt inntrykk etter å ha testet på et antall ulike nettsteder er at CoScripter ikke akkurat er lynrask til å fylle ut skjemaene, men likevel langt raskere enn de vi ville greie selv. I noen tilfeller opplevde vi riktignok at kjøringen av skriptet stoppet opp ved et felt. For å komme videre måtte vi da stoppe kjøringen og å trykke på «step-knappen» i CoScripter-tillegget. Det problematiske feltet måtte vi da fylle ut selv.

Eksemplet nedenfor er hentet fra ving.no. Resultatet av søket havner på en siden viss URL er helt generisk. Nettstedet husker riktignok valgene til brukeren også etter at nettleseren er blitt startet på nytt, trolig på grunn av bruk av cookies, men søket er ikke mulig å bokmerke eller dele med andre. CoScripter kan derfor være nyttig også her.