Løvetemmere strømmer til trauste Telenor

Telenor vil ikke lenger være så kjedelig. Telenor vil ha en ny og dynamisk bedriftskultur hvor folk selv må komme med kreative innspill. Søknader til løvetemmer-stillinger strømmer på, både fra prester, journalister og psykologer.

For en tid tilbake hadde "statskolossen" Telenor Bedrift en ny og frisk rekrutteringskampanje i diverse medier, både trykte og på nett. Bedriften ville ha et ukjent antall løvetemmere, kaospiloter og trollmenn. Sirkusartister.
Du kan lese digi.nos betraktninger omkring rekrutteringskampanjen her:
Løvetemmere erstatter selgere i Telenor

Responsen på annonsene har vært enorm. Jon Erik Høgberg, direktør for forretningsutvikling i Telenor Bedrift (kunne godt hatt "storyteller" eller "rainmaker" på visittkortet sitt), forteller i et intervju med digi.no at det har kommet inn nesten tre ganger så mange søknader som vanlig til disse stillingene.

- Samtidig har det vært en mye bredere søkermasse. Både i alder, utdannelse og yrkesbakgrunn. Alt fra 20- til 60-åringer, tekstforfattere, reklamefolk, journalister, predikanter (teologer eller prester), statsvitere og psykologer har søkt på disse stillingene, sier Høgberg.

Tradisjonelt har bedriften mottatt jobbsøknader fra kandidater fra Handelshøgskolen i Bergen, NTNU eller BI, som har fire-fem års arbeidserfaring og synes det er på tide å bytte jobb.

Nå får Telenor søknader fra utradisjonelle yrker i forhold til bransjen generelt. Selskapet har også mottatt overraskende mange søknader fra kvinner. Telenor og bransjen for øvrig er mannsdominert, og Høgberg er glad for å kunne øke balansen mellom kvinnelige og mannlige ansatte.

- Data- og telebransjen er preget av en monoton rekruttering, mener unge Høgberg.

Et av selskapets ønsker med denne rekrutteringskampanjen var å få respons fra en ny målgruppe. Og det klarte Telenor, skal vi tro Høgberg.

Han regner med å ansette mellom 35 og 40 nye medarbeidere - sirkusartister - og håper disse vil tilta seg oppgaver og utfordringer like mye som arbeidsoppgavene ligger der for dem når de kommer. - Det forventes at hver enkelt selv kommer med kreative innspill, understreker han og legger til at selskapet nå vil legge ting til rette for nettopp dette.

- Vi har et rammeverk, men ting skal ikke lenger være så tradisjonelt og kjedelig. Vi vil ikke sette folk i båser. Vi prøver febrilsk å viske ut tradisjonelle avdelingsgrenser, forteller Høgberg til digi.no.

- Er det rom for løvetemmere og trollmenn i Telenors eksisterende bedriftskultur?

- Vi har verdier og vi har mye bra kultur, men vi må ha enda mer av det som er bra, og tone ned det som ikke er bra.

Det som ikke er bra, er ifølge Høgberg, å tenke som man alltid har gjort, å være bare tradisjonell.

-Vi må fornye oss. Men vi trenger en evolusjon, ikke en revolusjon, påpeker han. - Folk må få lov til å være frie.

Høgberg forteller om flere pilot-prosjekter som er på gang når det gjelder nye arbeidsformer. Løvetemmerne skal dog ikke plasseres i bur, men lokalene og omgivelsene skal tilrettelegges for løvetemmer-virksomhet.

- Hos oss skal alle bidra til å videreutvikle Telenor slik at prosjektkultur og innovasjon kan dyrkes frem. Vi har mange harde tak underveis, men vi er i gang, sier han.

Les mer om:
;