Lovlig å selge GSM-avlyttingsutstyr

Et stort selskap som selger måleapparater har også laget utstyr for å avlytte mobiltelefoner. Dette er fullt lovlig, forteller Post- og teletilsynet.

Et stort selskap som selger måleapparater har også laget utstyr for å avlytte mobiltelefoner. Dette er fullt lovlig, forteller Post- og teletilsynet.

Det har lenge gått rykter om at det er mulig å avlytte GSM-telefoner. I desember i fjor avslørte Dagens Næringsliv at det var mulig å kjøpe slikt utstyr fra flere selskaper. "En stor leverandører av måleinstrumenter selger i det stille utstyr som kan brukes til å avlytte mobiltelefoner.", skrev Dagens Næringsliv i desember.

I går bekreftet Post- og teletilsynet for første gang at dette er mulig. I januar var representanter fra det store selskapets Norges-kontor på besøk hos Post og Teletilsynet (PT) og demonstrerte utstyret. Dette fortalte PT-sjef Willy Jensen til digitoday.no i går. Les: Det offentlige holdt tett om mobilavlytting

Selskapet selger en rekke typer utstyr for å måle, analysere, overvåke og lokalisere radiokilder. Kundene er for det meste store og ansvarlige organisasjoner i telebransjen, Forsvaret og Post- og teletilsynet (PT) selv.

Men PT forteller at det er fritt frem for selskapet å selge sitt utstyr til hvem som helst.

- Du kan i utgangspunktet selge alle typer radioutstyr, inkludert radioavlyttingsutstyr, fritt. Lovreguleringen går på bruk, forteller Kristin Due Hauge, juridisk rådgiver i PT til digitoday.no. Skal du bruke utstyret må du ha tillatelse til å bruke en frekvens. Noen få områder er frie til bruk, som blant annet Bluetooth på 2,4 Ghz, men ellers er alt ulovlig, understreker Hauge til digitoday.no. For eksempel er det bare Telenor og Netcom som kan bruke GSM-frekvensbåndet her i Norge.

Dermed kan måleinstrument-selskapet og eventuelt andre aktører selge alle typer utstyr for å avlytte, peile eller sperre radiokommunikasjon. Det er bare brukerne som risikerer straff, enten for ulovlig bruk av frekvenser, eller på grunn av det vanlige forbudet mot avlytting.

Slik kan du avlyttes:
Skal du avlytte en mobiltelefon, må du være i samme basestasjonsområde som telefonen. Det er bare her du kan snappe opp radiosignalet. Først må du peile inn telefonen du vil avlytte i radiobåndet - systemene er visstnok lite brukervennlige og du får ikke opp noen lister over telefonnummer.

Det skal eksistere to typer utstyr som lar deg avlytte samtaler. Den ene klarer å knekke krypteringen GSM bruker. Den andre typen utstyr, som PT har fått demonstrert, oppretter etter det digitoday.no forstår en falsk basestasjon som lurer din telefonen til å bytte til denne. Deretter lures telefonen til å skru av krypteringen av samtalen - slik at telefonen sender et åpent signal som kan avlyttes.

Det eneste unntaket for fritt salg av radioutstyr er til maritim sektor og flybransjen - disse områdene styres av egne regelverk, forteller PT.

Enda enklere blir det dermed hvis avlyttingsutstyret bare forsøker å avlytte GSM-signaler i luften uten å sende selv. Da går man helt fri fra PTs regelverk, men kan selvfølgelig rammes av straffeloven som i utgangspunktet forbyr avlytting.

- Vi har ingen planer om å kontakte selskapet som demonstrerte utstyret for oss. Vi har et regelverk for bruk av radioutstyr som vi regner med at folk kjenner til og følger, sier Anne Marie Storli, informasjonssjef i PT til digitoday.no.

digitoday.no tok kontakt med daglig leder i måleutstyrs-selskapet, men han vil ikke kommentere hverken om selskapet tilbyr eller om de faktisk har solgt avlyttingsutstyr. Han ville heller ikke svare på om selskapet selv setter krav til eventuell kjøper av avlyttingsutstyr. "Ingen kommentar" gjentar daglig leder syv ganger på digitoday.nos spørsmål.

Til toppen