TELEKOM

– LTE er første generasjon 4G

Netcom forklarer Forbrukerombudet hvorfor de står ved å markedsføre LTE som 4G.

26. nov. 2010 - 10:03

Spørsmålet om hvorvidt mobiltjenester basert på plattformen kjent som LTE (Long Term Evolution) kan markedsføres som «4G» dukket for alvor opp da Den internasjonale teleunionen ITU i oktober i år formelt konstaterte at LTE ikke oppfyller deres krav til fjerde generasjon mobil, i motsetning til den mer viderekomne plattformen LTE-Advanced.

    Les også:

Netcom har siden høsten 2009 konsekvent markedsført LTE som 4G eller fjerde generasjon mobil. 29. oktober sendte Forbrukerombudet et brev til Netcom der det blant annet heter:

«Vi har forståelse for at dere ønsker å kommunisere dette på en enkel måte overfor forbrukerne, og enkel kommunikasjon er viktig innenfor denne bransjen med en rekke begrep som er intetsigende for svært mange forbrukere.

«Samtidig er vi bekymret for at en forenkling av begrep i dag, kan føre til en forvirring når “ekte” 4G kommer. Bruk av ulike varianter av begrepet HD er et godt eksempel på dette.

«Innen vi viderebehandler denne saken ber vi om en kommentar til de spørsmål denne saken reiser, spesielt om dere mener at deres LTE-tjeneste faller inn under ITUs 4G-definisjon.»
Netcom ba om å få utsatt den opprinnelige svarfristen. Selskapets svar er nå mottatt av Forbrukerombudet, som sier til digi.no at de kommer til å bruke noen dager på å vurdere det.

Svaret fra Netcom bygger på fire argumenter:

  1. Det var innarbeidet, i Norge, Norden og verden for øvrig, å omtale og markedsføre LTE som 4G allerede forut for vedtaket i ITU. Her vises til praksis fra en rekke andre operatører, og til og med til upresise formuleringer hos ITU selv.
  2. LTE representerer noe helt nytt, både teknisk og brukermessig, i forhold til tidligere mobilteknologier definert som 2G og 3G. Det dreier seg om en ny generasjon innen mobilkommunikasjon, blant annet fordi den er ti ganger raskere enn dagens 3G, og fordi den fullt og helt er basert på Internett-protokollen (IP). Den kvalifiserer følgelig til betegnelsen 4G.
  3. ITU har ingen formell regulatorisk rolle vedrørende markedsføring og navnespørsmål.
  4. LTE-Advanced, som ITU har sertifisert i henhold til sine spesifikasjoner for 4G, er teknologisk sett en videreføring av LTE. LTE oppfattes følgelig som «første generasjons 4G». Netcom vil omtale både LTE og LTE-Advanced som 4G, og lover å skille klart mellom dem i sin markedskommunikasjon.

Netcoms argumentasjon oppsummeres slik i svaret til Forbrukerombudet:

Forbrukerne har kunnet lese om LTE som 4G over lengre tid, og det vil være kunstig å begynne å betegne LTE som noe annet enn første versjon av 4G. LTE oppfyller forbrukernes forventning om en ny teknologi som er betydelig raskere og bedre enn 3G. LTE er den nyeste teknologien på markedet, og ingen forbrukere har noen praktisk erfaring med raskere mobilteknologi. Det er vanskelig å tenke seg at kunder vil føle seg villedet når de tar teknologien i bruk, ettersom den er et stort sprang fra hva man har vært vant til. Markedsføring er ikke «villedende» i lovens forstand, dersom det er samsvar mellom forbrukerens reklameskapte forventning og produktets reelle kvalitet.

    Les også:

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.