LTE-roaming med Oracle

Telenor Global Services jakter nye inntektskilder.

LTE-roaming med Oracle
Diameter-protokollen gjør nettverkssignalering langt enklere enn med Radius.

Telenor Global Services (TGS) lever av å levere tjenester til mobiloperatører, blant annet «roaming», det vil si at en abonnent sikres tilgang til mobiltjenester også når vedkommende beveger seg utenfor rekkevidden til operatøren som abonnementet er registrert hos.

Dette tjenesteområdet krever formidling av data om abonnent, abonnement, tjenestebruk, fakturering og så videre. I dag håndteres denne formidlingen av en protokoll kjent som Radius, en forkortelse for «Remote Authentication Dial In User Service».

For å formidle denne typen informasjon i LTE-nettverk, betraktes Radius som utilstrekkelig på grunn av flere forhold, blant annet fordi voksende datatrafikk og et stadig økende antall forbindelser fører til en eksponentiell økning i den trafikken Radius må håndtere.

Løsningen på dette er å bytte ut Radius med en utvidet protokoll som drastisk reduserer meldingstrafikken. I et ordspill på «radius», er denne protokollen døpt «Diameter».

TGS har valgt å tilby Diameter-baserte tjenester til sine kunder. Et første skritt for å realisere dette er nå tatt: Telenor-selskapet har inngått en avtale med Oracle om å skaffe seg Diameter-signaleringsrutere (Diameter Signaling Router – DSR) fra Oracles datterselskap Tekelec.

Ruterne skal brukes i TGS-tjenestene «Global LTE Roaming Signaling» og «IP packet eXchange» (IPX). De vil gi TGS muligheter til å bygge programvaredefinerte nettverk og skaffe seg nye inntektskilder, heter det i en pressemelding.

En mulighet er at mobiloperatører vil kunne inngå LTE-roaming-avtaler direkte med TGS. Abonnentene deres vil få tilgang til nettene til TGSs øvrige kunder. Mobiloperatørene slipper å inngå en mengde tosidige avtaler med andre operatører.

Ikke bare samtaler og datatjenester vil kunne formidles gjennom TGS: Diameter vil gjøre det mulig å tilby roaming av utvidede tjenester, som tale og mobil video over IP. TGS vil kunne formidle slike tjenester også for uavhengige leverandører, med garanti for tjenestekvalitet.

Kundene til mobiloperatører som inngår avtale med TGS vil for eksempel kunne få tilgang til LTE-tjenester når de er i utlandet, selv om operatøren de har abonnement hos bare tilbyr 3G, forutsatt at apparatet de bruker er klargjort for LTE.

Ifølge Tekelec kan Diameter-signaleringsruteren betraktes som kjernen i et Diameter-nettverk. I The New Diameter Network (pdf, 14 sider, krever registrering) forklares det at DSR fungerer som et sentralt nervesystem. Nervesystemet formidler meldinger til og fra hjernen og forskjellige deler av kroppen. DSR formidler meldinger mellom alle Diameter-baserte kontrollelementer i nettet. Poenget er at hvert endepunkt trenger bare én forbindelse til en DSR for å få tilgang til alle andre Diameter-steder. Det er ikke lenger nødvendig å opprette en direkte forbindelse mellom hvert sted.

– Ved å flytte intelligens fra nettverkets rand til nettverkets kjerne, sørger DSR for bedre signaleringsytelse og samspill mellom endepunkter. Ruting strømlinjeformes samtidig som kostnader og kompleksitet reduseres, heter det.

Dette innebærer at regler knyttet til bruk og sikkerhet kan konsentreres til DSR.

Oracle kjøpte Tekelec i mars, se artikkelen Oracle kjøper «tenkende nettverk».

Denne plansjen viser hvordan Oracle bruker kjøpet av Tekelec, kombinert med teknologi fra kjøpet i februar av Acme Packets, til å levere en omfattende løsning til mobiloperatører og IPX-tilbydere som TGS:

Plansjen viser rollen til Tekelec og Acme Packets i Oracles løsninger innen kommunikasjon.
Plansjen viser rollen til Tekelec og Acme Packets i Oracles løsninger innen kommunikasjon.

Poenget for Oracle er altså å kunne tilby mobiloperatører og IPX-tilbydere en anledning til å klatre oppover i verdikjeden, og hindre aktører som Facebook, Apple og Google å kapre alle inntekter knyttet til innhold på nett.