Lucent kan bli kjøpt av Alcatel

Lucent og Alcatel sier de diskuterer en mulig sammenslåing. Analytikere tror på et oppkjøp.

Lucent og Alcatel sier de diskuterer en mulig sammenslåing. Analytikere tror på et oppkjøp.

Seint i går kveld sendte Lucent og Alcatel, to giganter innen utstyr for tele- og bredbåndsoperatører, en felleserklæring der det blant annet heter:

«Vi kan bekrefte at Lucent og Alcatel fører samtaler om en sammenslåing av likeverdige som skal prises etter markedet. Det kan ikke gis noen forsikringer om at man vil komme fram til enighet eller om at en avtale vil bli realisert. Det vil ikke gis ytterligere kommentarer før en avtale er i havn eller samtalene er avsluttet.»

Wall Street Journal og Financial Times skriver begge at det sannsynligvis dreier seg om at Alcatel vil kjøpe Lucent, selv om ikke-navngitte kilder peker ut Lucent-leder Patricia Russo som kommende toppsjef framfor Alcatels Serge Tchuruk.

Bakgrunnen for dette synet er problemer med å forestille seg hvordan Alcatel, med en markedsverdi på 20,2 milliarder dollar, kan inngå i en «sammenslåing av likeverdige» med Lucent, som markedet verdsetter til 12,6 milliarder dollar.

En annen faktor er at Alcatel går med solide og økende overskudd, mens Lucents positive resultat skyldes et pensjonsfond med gunstige investeringer: Selve driften går fortsatt i minus.

Alcatel økte omsetningen fra 12,2 milliarder euro i 2004 til 13,1 milliarder euro i 2005, og overskuddet fra 576 millioner euro til 930 millioner euro. I forrige kvartal opplevde Lucent derimot en omsetningssvikt på 12 prosent, og et netto tap på 104 millioner dollar.

Bakgrunnen for samtalene er en felles erkjennelse av at en konsolidering av teleutstyrsleverandører kan gi positive virkninger i markedet, i en tid med store teknologiske omlegginger. For Alcatel vil Lucent gi betydelig innpass i det amerikanske markedet, og en mulighet for å tjene på overgangen fra tradisjonell telefoni til IP. Lucent har også et stort fortrinn innen forskning gjennom datterselskapet Bell Labs.

Våren 2001 satt representanter for Lucent og Alcatel i et slott utenfor Paris og diskuterte en tilsvarende sammenslåing, på initiativ fra Lucent. Da trakk Lucent seg, av frykt for at sammenslåingen i praksis ville bli en overtakelse.

    Les også:

Alcatel har allerede kjøpt en del mindre amerikanske selskaper, men ingen i nærheten av Lucent i størrelse og verdi.

Andre tegn på gryende konsolidering innen tele- og bredbåndsutstyr er AT&Ts pågående oppkjøp av BellSouth, Verizons kjøp av MCI, Ericssons kjøp av Marconi og Ciscos kjøp av Scientific-Atlanta.

Til toppen