Lucent slår Cisco i tale over IP-test

Internett-telefoni lover rimeligere og mer integrerte tele- og datatjenester. En test fra Tolly Group tyder på at Lucents utstyr for tale over IP er mer robust enn Ciscos.

Internett-telefoni lover rimeligere og mer integrerte tele- og datatjenester. En test fra Tolly Group tyder på at Lucents utstyr for tale over IP er mer robust enn Ciscos.

Testen er utført av den uavhengige test-organisasjonen Tolly Group, på oppdrag fra Lucent Technologies. Utfordreren til Cisco Systems i markedet for utstyr til å føre tale over IP har klargjort nøyaktig hvilke løsninger som skal sammenliknes i testen. Oppdraget til Tolly gikk også ut på å bekrefte hvorvidt Lucents utstyr har bestemte teknologiske egenskaper slik opphavet påstår. Det kan ellers bemerkes at Cisco, i likhet med mange aktører innen tele- og datanett, gjerne siterer fra Tolly-undersøkelser i sin markedsføring.

De delene av testene som har størst allmenn interesse, gjelder utstyrets pålitelighet over tid, og kvaliteten i talegjengivelsen.

Pålitelighet over tid ble målt i form av andel fullførte samtaler over opptil 72 timer, fordelt på perioder på seks timer. Denne testen falt utvetydig ut til Lucents fordel. Etter 48 timer hadde deres utstyr besørget 99,59 prosent av alle samtalene. Cisco ble notert til 79,63 prosent.

De ble gjennomført to testserier med Lucent-utstyr. Den laveste fullføringsandelen i en seks timers periode var 97,7 prosent.

For Cisco spriket resultatene langt mer, og det ble gjennomført tre testserier. I den første testserien falt fullføringsandelen fra jevnt 99,9 prosent fram til den 48. time. I de etterfølgende seks timers periodene dalte andelen til henholdsvis 94,5 prosent, 54,7 prosent, 51,2 prosent og 50,3 prosent. I den andre testserien brøt Cisco-utstyret nærmest helt sammen etter bare 18 timer, med et ras fra 99,9 prosent til 48,3 prosent for så å ligge på under 40 prosent etter 36 timer. Den tredje serien viste et fall til 96,1 prosent etter 36 timer, og 52,6 prosent etter 42 timer.

Tolly-ingeniørene viser til at Cisco-utstyret nådde 99,9 prosent fullførte samtaler etter omstart, og konkluderer med at det rett og slett ikke tåler sammenhengende drift.


Testene for kvalitet i talegjengivelse viser at alt utstyret ligger godt innenfor normene gitt av den internasjonale teleunionen ITU. Tale over IP-boksene ble testet i henhold til to ulike konverteringsalgoritmer. Testen skilte mer på algoritmen som ble brukt enn på leverandør, selv om det var små marginer til Lucents fordel for begge algoritmene.

Testen er tilgjengelig i pdf-format fra Tollys nettsted. I samsvar med Tollys testgaranti kan du også bestille utfyllende informasjon om hvordan testene ble gjennomført.

Til toppen