Lucent tror omsetningen vil svikte mer enn 40 prosent

Lucent advarer at kvartalsomsetningen vil svikte enda mer enn forventet, det vil si fra 41 til 44 prosent.

Lucent advarer at kvartalsomsetningen vil svikte enda mer enn forventet, det vil si fra 41 til 44 prosent.

Lucent har oppgitt nye tall for forventet omsetning i kvartalet fram til 30. juni, det tredje i selskapets regnskapsår: mellom 2,99 milliarder dollar og 3,17milliarder. Det ligger fra ti til femten prosent under det analytikerne forventer, og innebærer en nedgang i forhold til samme kvartal i fjor på mellom 41 og 44 prosent.

I fjorårets tredje kvartal tapte Lucent 1,33 milliarder dollar av en omsetning på 5,37 milliarder. Selskapet advarer at tapet i inneværende kvartal kan bli større enn de tidligere varslede 14 cents per aksje, tilsvarende 438 millioner dollar. I kvartalet fram til 31. mars tapte Lucent 595 millioner dollar av en omsetning på 3,52 milliarder dollar. Omsetningen lå 40 prosent under fjorårets andre kvartal, der tapet var 3,39 milliarder dollar. (!)

Etter kunngjøringen falt aksjekursen 5,1 prosent. Fallet fikk ringvirkninger: Konkurrenten Nortel falt hele 6,4 prosent.

Det er tradisjonelt pålitelige nordamerikanske kundene - WorldCom, Qwest, Sprint og så videre - som skjærer ned sine investeringer og følgelig lar være å kjøpe Lucent-utstyr for tale og data. Analytikere venter at nordamerikanske televerk vil drøye til 2003 eller 2004 før de kommer opp på et normalt investeringsnivå.

Lucent-ledelsen tror fortsatt de kan få selskapet over på sorte tall en gang i neste år. Analytikere tror det i så fall må kuttes ytterligere 10.000 årsverk, utover de 50.000 som skal gjennomføres innen utgangen av september og som utgjør en halvering av staben i forhold til i fjor.

Til toppen