Lufthansa dumper DT

Det tyske flyselskapet Lufthansa sier opp teleavtalen med Deutsche Telekom (DT) til fordel for DTs erkerival Viag Interkom, der tidligere Telenor Bedrift-direktør Martin Furuseth har en sentral rolle.

Det tyske flyselskapet Lufthansa sier opp teleavtalen med Deutsche Telekom (DT) til fordel for DTs erkerival Viag Interkom, der tidligere Telenor Bedrift-direktør Martin Furuseth har en sentral rolle.

Lufthansa sier at kostnadsnivå og servicenivå er hovedårsakene til skiftet fra DT til Viag Interkom som hovedleverandør av teletjenester til flyselskapet.

Viag Interkom er teleselskapet i det tyske industri- og energikonsernet Viag AG - ett av Tysklands ti største selskaper med en salet årsomsetning på over 160 milliarder kroner. Viag-navnet ble først skikkelig kjent her i Norge da Martin Furuseth i april i år gikk av som administrerende direktør i Telenor Bedrift for å begynne i stillingen som Managing Director Corporate Development i Viag Interkom. Furuseth sitter også i Viags konsernledelse.

Og mandag kunne altså Telenors mann i Viag smile fornøyd over å ha fått storkunden Lufthansa på kroken. Flyselskapet har årlige telekostnader på flere hundre millioner kroner, og blir en kunde som er vanskelig å erstatte for Deutsche Telekom. DT, som ved årsskiftet mister sitt monopol på vanlig taletelefoni i fastnettet, har lenge fått kritikk for alt for høye takster og dårlige service.

München-baserte Viag undertegnet i februar i år en samarbeidsavtale med British Telecom og Telenor som gir det norske statsaksjeselskapet muligheten til å delta i Viag og BTs felles telekomaktiviteter i Tyskland gjennom en eierandel i Viag på ti prosent.

Viag Interkom ble i februar i år tildelt lisens til å bygge ut et mobilnettverk i Tyskland basert på DCS 1800 standarden. Selskapet har også fått tildelt lisens for å bygge ut og tilby fastnett tjenester fra 1. januar 1998. Kombinasjonen av fast og mobil lisens vil gi Viag Interkom mulighet til å bli den første større teleoperatør som utnytter muligheten til å bygge ut et felles fast- og mobilnett.

Til toppen