Luftskip skal gi oss fremtidens mobilnett

Et amerikansk selskap som er etablert av USAs tidligere utenriksminister, Alexander Haig, tar sikte på å revolusjonere dagens mobilkommunikasjon. Ved hjelp av luftskip...

Et amerikansk selskap som er etablert av USAs tidligere utenriksminister, Alexander Haig, tar sikte på å revolusjonere dagens mobilkommunikasjon. Ved hjelp av luftskip...

Alexander P. Haigs høytflyvende virksomhet, Sky Station International, skal etter planen gi de gamle zeppelinerne sin renessanse innen telekommunikasjon.

Håpet er at verdens storbyer om noen få år vil bygge ut sin teleinfrastruktur til også å omfatte luftskip som fra en posisjon i stratosfæren - omlag 21 kilometer over bakken - kan overføre telefonsamtaler og høyhastighets data (bilder, video, musikk, Internett m.m.) til et område på 600 kilometer i diameter - se illustrasjonen til høyre.

Hvert luftskip vil være omtrent 60 meter bredt og 200 meter langt - det vil si over dobbelt så lang som en fotballbane med internasjonale mål.

Luftskipene vil fungere som det høyeste tårnet i byen, og gi høykapasitets og høyhastighets teletjenester til en betydelig lavere kostnad enn andre iverksatte eller planlagte systemer.

Sky Stations nettsider listes det opp en rekke fordeler med herr Haigs tele-eventyr sammenliknet med andre teknologier:

  • Sky Station-plattformene, det vil si luftskipene, krever ikke et eget oppskytningsfartøy slik satellitter må ha. Zeppelinerne kan ved egen kraft posisjonere seg, forbli stasjonære på det punktet man ønsker, og de kan enkelt bringes ned til jorda igjen for vedlikehold eller oppgraderinger.
  • Så fort et luftskip er plassert i rett posisjon kan det umiddelbart tas i bruk som leverandør av tele-/datatjenester til sitt dekningsområde. Det må ikke iverksettes en omfattende global infrastruktur for å sette Sky-plattformene i drift.
  • Sky Stations høyde gjør det mulig med mer effektiv bruk av frekvensområdet (47 gigaherz-båndet) og dermed høyere kapasitet enn andre trådløse systemer.
  • Høyden på 21 kilometer over bakken gir også kort kommunikasjonsavstand, og ikke minst fri sikt, til abonnentene.
  • Løsningen er relativt sett billig. Infrastrukturkostnaden per abonnent blir så mye lavere enn dagens trådløse systemer at kundene kan vente seg billigere tele- og datatjenester.
  • Luftskipene er miljøvennlige i den forstand at de drives av solenergi og ikke-forurensende brenselsceller.

Sky Station markedsføres nå som den ideelle løsningen for tredje generasjons mobiltelefoni, og selskapet lover at kunder som kjøper seg slike terminaler skal kunne benytte zeppeliner-infrastrukturen uten problemer. Bredbåndsaksess for Internettbrukere i T1/E1-kapasitet skal det også bli råd med - det vil si opplastingshastigheter på inntil 2 megabits per sekund og 10 mebagbits per sekund for nedlasting.

- Målet er kommersiell lansering i løpet av 2004, sier Haig som fremfor alt mener luftskip-idéen er ypperlig for å bygge ut telekommunikasjoner i fattige U-land. - Det er det enkleste, det raskeste å bygge og dessuten det billigste systemet som man kan sette opp, sier Haig.

Den danske avisen Politiken har spurt Kristian Stubkjær, direktør for Center for Communications, Optics and Materials ved Danmarks Tekniske Universitet om det er noe hold i Haigs ambisiøse planer, og Stubkjær er på ingen måte skeptisk:

- Jeg tør vedde en kasse god vin på at dette er en realitet i hvert fall innen en tiårsperiode, og det er en god sjanse for at det vil skje i løpet av de kommende fire år.
Til toppen