Lukter på norske datasenter

Innovasjon Norge i hemmelige forhandlinger.

Norske fjellhaller, her representert ved Green Mountain sitt anlegg på Rennesøy utenfor Stavanger, er aktuelle for et stort internasjonalt IT-selskap som søker etter datasenter i Norden. Innovasjon Norge forhandler med den hemmelige aktøren i det som kan bli en svært viktig kontrakt for norsk datasenter-industri.
Norske fjellhaller, her representert ved Green Mountain sitt anlegg på Rennesøy utenfor Stavanger, er aktuelle for et stort internasjonalt IT-selskap som søker etter datasenter i Norden. Innovasjon Norge forhandler med den hemmelige aktøren i det som kan bli en svært viktig kontrakt for norsk datasenter-industri. (Bilde: Green Mountain Datacenter. )

Innovasjon Norge i hemmelige forhandlinger.

Hemmelighetens slør er kastet over en potensiell meget stor datasenteravtale som kan bli inngått allerede i høst eller tidlig vinter. Flere norske datasenterinitiativ, som i dag stort sett består av planer, skal være aktuelle for en ukjent internasjonal aktør som leter i Norden etter et stort datasenter.

Betydelig aktør

Det digi.no har fått høre er at aktøren, som skal være et velkjent IT-navn, vil kjøpe seg kapasitet tilsvarende energibruk på 45.000 til 55.000 MWh. Regnet om til kvadratmeter snakker vi da om et anlegg på rundt 20.000 kvm.

Innovasjon Norge

Etter det digi.no er kjent med går prosjektet under navnet «green tech» og all kommunikasjon mellom de norske aktørene i datasenter-markedet og den potensielle kunden går via Innovasjon Norge.

Ingen har fått vite hvem den potensielle kunden er og Innovasjon Norge har vært svært sparsommelige med informasjon med tanke på lekkasjefare. Ingen av aktørene i markedet har ønsket å la seg intervjue av digi.no med tanke på en potensiell avtale.

– Jeg kan bekrefte at vi jobber med å lande denne kunden, men det er flere spennende prosjekter på gang. Vi tror på denne industrien for Norge, sier Bård Stranheim, direktør i Innovasjon Norge.

Må ha gjennombrudd

Men det er ingen tvil om at dette er noe bransjen både vil ha og sårt trenger. Rundt omkring i landet har en rekke prosjekter blitt sjøsatt: Alt man venter på er en kunde som kan legge nok penger på bordet slik at bygging kan starte.

På Rennesøy utenfor Stavanger har Green Mountain startet investeringene i sin enorme fjellhall. De meldte tidligere i år om en kontrakt med en stor nordisk aktør, som de ikke vil navngi. Men hverken i Lefdal Mine Datacenter i Nordfjord eller Entra Eiendom sitt store prosjekt, Greenfield Datacenter i Fet utenfor Oslo, har så langt kunnet melde om kontrakter av substansiell størrelse. Det er også prosjekter i Rjukan, Telemark og flere andre steder i landet.

Internasjonalt marked

Markedet for datasenter-tjenester i det omfanget disse aktørene tenker seg er for en stor del internasjonalt. Det er derfor viktig for de norske initiativene at de klarer å tiltrekke seg den første viktige kunden som forhåpentligvis kan gjøre det lettere for andre aktører å velge det norske markedet.

De nordiske landene har flere fortrinn hva gjelder datasentrerdrift i stor skala. Først og fremst et kaldt klima, tilgang på ren energi i store mengder samt god infrastruktur og et stabilt politisk klima. Men Norge har ikke vært en vinner i dette markedet.

Tapte Facebook og Cern

I fjor ble det klart at Facebook skal bygge et gigantisk anlegg i Sverige, nærmere bestemt Luleå. Dette er på 30.000 kvm, og skal betjene Facebooks brukere i Europa. I Finland har Google startet etableringen av et stort datasenter i Hamina.

Som digi.no har skrevet om tidligere falt Norge gjennom da Cern skulle velge sin datasenterpartner i år. Selv om det var flere norske tilbydere som hevdet seg høyt oppe i konkurransen var det Ungarn som fikk oppdraget med å etablere et storsenter for den europeiske forskningsstiftelsen.

Konkurrenter samarbeider

For å stå sterkere i den internasjonale konkurransen har Entra Eiendom søkt samarbeid med Lefdal Mine i Nordfjordeid.

Som digi.no kunne melde fredag har de to selskapene etablert et samarbeid for å tiltrekke seg kunder og ikke minst for å stå sterkere når myndighetene utarbeider rammevilkår for bransjen. Dessuten haster det for både Entra Eiendom og Lefdal Mine å få en kontrakt av en hvis størrelse: ingen av selskapene kan sjøsette sine planer før de er sikre på at inntektene vil komme.

    Les også:

Til toppen