Lunken interesse for IT-fag

Oppgangen til IT-studiene ligger langt under snittet til Samordna Opptak.

Studentene søker seg nå til «trygge yrker» gjerne innen undervisning eller helse, sier informasjonsrådgiver Pål Kalvsjøhagen.
Studentene søker seg nå til «trygge yrker» gjerne innen undervisning eller helse, sier informasjonsrådgiver Pål Kalvsjøhagen.

Oppgangen til IT-studiene ligger langt under snittet til Samordna Opptak.

For første gang siden 1996 har Samordna Opptak registrert over 100.000 søkere ved søknadsfristens utløp. Høyere arbeidsledighet, usikkerhet rundt det framtidige jobbmarkedet og større alderskull kan forklare økningen.

Ved søknadsfristens utløp, 15. april, registrerte SO 104.200 søkere til høyere grunnutdanning. Det er 12,6 prosent flere enn i 2007.

Selv om IT-studiene også viser en oppgang, er det langt lavere enn snittet.

Av 133 IT-studier på høgskoler og universiteter, er det i år en oppgang på fem prosent målt mot samme grunnlag i 2007.

- Oppgangen til informatikkstudier er noe lavere enn andre utdanningsområder, sier informasjonsrådgiver Pål Kalvsjøhagen i Samordna Opptak til digi.no.

5.509 valgte IT som sitt primærvalg i år.

Til sammenligning er jus det utdanningsområdet med størst framgang i antall primærsøkere med 34 prosent etterfulgt av estetiske fag 27 prosent, realfag 20 prosent og helsefag 14 prosent. Helsefag er klart det største utdanningsområdet med 25.190 primærsøkere.

Kalvsjøhagen tror oppgangen i studieretninger som for eksempel helse og lærer skyldes den økte arbeidsledigheten og behovet for såkalte «trygge yrker» hvor man er så godt som sikret jobb etter endt studie.

- Det er likevel noen høgskoler som i år har hatt en merkbar vekst til IT-studier.

Høgskolen i Molde viser 53 prosent økning, Volda 37 prosent og Høgskolen i Sør-Trøndelag en framgang på 24 prosent.

Også en del av Universitetene gjør det godt. UiB fram 25 prosent, NTNU 21 prosent og Universitetet i Tromsø går fram 41 prosent.

Men dårlig finansiering av høyere utdanning, har også medført at linjen Institutt for informatikk ved Høgskolen i Hedmark nå legges ned.

Til toppen