Lycos saksøkes for påstått feilinformasjon

Søkeportalen Lycos og administrerende direktør Robert Davis saksøkes av tre investorer som mener seg villedet av selskapets ledelse. Saksøkerne viser til at Davis uttalte at portalen skulle forbli uavhengig, selv om ledelsen på dette tidspunktet var i fusjonsforhandlinger med USA Networks.

Søkeportalen Lycos og administrerende direktør Robert Davis saksøkes av tre investorer som mener seg villedet av selskapets ledelse. Saksøkerne viser til at Davis uttalte at portalen skulle forbli uavhengig, selv om ledelsen på dette tidspunktet var i fusjonsforhandlinger med USA Networks.

I en skriftlig uttalelse avfeier Lycos de tre søksmålene som "grunnløse", og selskapet akter å gå løpet helt ut - altså går det mot rettssak.

Advokatfirmaet Berman DeValerio & Pease LLP i Boston begrunner søksmålene med at Lycos og selskapets president og administrerende direktør Robert J. Davis sendte ut feilaktig og villedende informasjon i forbindelse med forrige regnskapsperiode.

"Davis gjentok gjentatte ganger at Lycos aktet å forbli et uavhengig selskap, på tross av at det aktivt, men i hemmelighet, ble forhandlet med USA Networks om oppkjøp av Lycos", heter det i en skriftlig redegjørelse fra advokatfirmaet.

Da Lycos offentliggjorde at selskapet ville bli kjøpt opp av USA Networks, stupte Lycos-aksjen med formidable 31 prosent som en direkte reaksjon på fusjonsplanene.

12. februar kom meldingen om at fusjonsforhandlingene hadde brutt sammen (se relaterte saker).

Til toppen