Lykkelig svitsj-leverandør på pc-messe

Hva gjør en typisk storsystem-leverandør som Cabletron på en PC-messe i Oslo? – Jeg har pratet svitsjing og atter svitsjing, sier en hes Stefan Sjöqvist.

Hva gjør en typisk storsystem-leverandør som Cabletron på en PC-messe i Oslo? – Jeg har pratet svitsjing og atter svitsjing, sier en hes Stefan Sjöqvist.

Messen heter PC Expo, men de besøkende er ikke nødvendigvis primært opptatt av nye bokser og spennende private gjøremål. Tvertom. Cabletrons nordiske markedsfører Stefan Sjöqvist har et bestemt inntrykk av at de stort sett er systemansvarlige som søker råd for hvordan de kan legge effektive planer for sitt framtidige nettverk. Han er selvfølgelig subjektiv, men erfaringen hans bekrefter at messen ikke først og fremst er en pc-begivenhet, men en bransjebegivenhet.

– Jeg er svært overrasket over at det er så mange her, og av at det faglige nivået er så høyt.

Sjöqvist er først og fremst opptatt av å fortelle om Cabletrons svitsjer (SmartSwitch), nettadministrasjonsprogramvare (Spectrum) og virtuelle lokalnett (SecureFast VLAN).

– Vi har selvfølgelig all slags tradisjonell nettmaskinvare også. Men det vi merker nå er at svært mange bedrifter og større organisasjoner ikke først og fremst er opptatt av maskinvaren. De står i en forandringsprosess og føler behovet for å tilpasse nettverket til virksomheten. Vår rolle er å gå inn i en dialog med utgangspunkt i det grunnleggende spørsmålet: Hvordan skal nettverket se ut om ett og to år? Vi må formidle kunnskap og forslag til løsninger før vi kan begynne å selge bokser.

Framveksten av svitsjeteknologi snur opp ned på vante forestillinger om datanettverk. Sjöqvist liker å bruke betegnelsen "forbindelsesorientert" om det nye, i motsetning til det "forbindelsesfrie" gamle.

– Med tradisjonelle delte medier sender du en rekke "konvolutter" ut på linjen. Adressen må leses hver gang konvolutten passerer en node, og stort sett er konklusjonen at "denne er ikke til meg". Passerer datapakken en bro eller en ruter, overføres den til et nytt miljø der den samme forgjeves lesingen skjer om og om igjen. Du kan stort sett stole på at pakken når fram til slutt, men du kan egentlig ikke snakke om at startpunktet og sluttpunktet står i noen kontrollert forbindelse med hverandre. Med svitsjer får du derimot et forbindelsesorientert system: Adressen leses én gang, og nettverket legger opp den bestemte ruten som kreves for at pakken når fram. Det er som forskjellen mellom en rekke drosjeturer på måfå og en planlagt flyreise med garantert servicetilbud.

En annen sammenlikning Sjöqvist liker, er med det nettverket vi alle er fortrolige med, telefonnettet.

– Telefonapparatene har ikke endret seg så veldig de siste årene. Grunnen til at telefontjenestene har kunnet utvikle seg så kraftig, er at telefonnettet er et svitsjet nettverk, og fordi det er bygget stadig mer intelligens inn i svitsjene. I dag mener vi alvor med slagord som "the network is the computer". Veien å gå er å slutte å blåse opp terminalene, les pc-ene, og sørge for å bygge mer intelligens i selve nettet, det vil si svitsjene, tjenerne, systemprogramvaren osv.

Sjöqvist mener at bedriftene må forlate det tradisjonelle mønsteret der man investerer flere titusener i fete arbeidsstasjoner, men bare en skarve tusenlapp eller to per nettilknytning, bare for å få brukere som river seg i håret av fortvilelse over sendrektigheten til de sentrale ressursene.

– Poenget er at dette fører til en drift som er så mye mer rasjonell at man faktisk sparer store beløp. Et fåtalls kraftige servere er enklere å administrere enn mange små. Avansert nettstyringsprogramvare gjør at utstyr kan kontrolleres og konfigureres sentralt. Applikasjoner kan styres og installeres sentralt. Programvare for virtuelle lokalnett gjør at arbeidsgrupper kan konfigureres uavhengig av fysisk beliggenhet, og uavhengig av nettverkets fysiske beskaffenhet. Nettverket gis en logisk struktur uavhengig av den fysiske, og hver bruker oppfatter sitt ståsted som sentralt i forhold til tjenestene man har tilgang til. I stedet for at nettverket låser bedriften i bestemte mønstre, omkonfigurerer du nettverkets logiske struktur slik at det tilpasses utviklingen i organisasjonen. Og du formidler til alle en forståelse av at nettverket er summen av alle de tjenestene du kan nå fra din terminal eller arbeidsstasjon.

Dette er behov som ikke er forbeholdt store organisasjoner. Cabletron har besvart krav i markedet ved å spre seg "nedover" i systemstørrelse.

– Vi har et godt tilbud også til organisasjoner med mellom 50 og 200 ansatte. Mens vi før konsentrerte oss om hovedkvarteret og store regionale sentra, beveger vi oss utover til markedet med små bedrifter, hjemmekontorer, og også det mobile markedet.

Cabletron representeres i Norge av Tønsberg-selskapet UMI.

Til toppen