Lynmeldinger har tatt av på mobilen

Her er det mest brukte tjenestene.

Lynmeldinger har tatt av på mobilen
De mest brukte lynmeldingstjenestene på mobil i fem ulike land i november 2013. Bilde: On Device Research

Post- og teletilsynet la i dag fram en rapport om den norske befolkningens bruke av elektroniske kommunikasjonstjenester. Blant områdene som dekkes, er brukes av meldingstjenester. Inntil for få år siden dreide dette seg nesten utelukkende om SMS og MMS, i tillegg til e-post. Men de siste to årene har også bruken av lynmeldingstjenester økt voldsomt.

I 2011 oppga 17 prosent at de brukte lynmeldingstjenester på mobilen. I år har andelen vokst til 39 prosent. Andelen som bruker slike tjenester daglig har derimot vokst mye mer, fra tre til 23 prosent, mens omtrent like mange som tidligere benytter dette ukentlig eller sjeldnere, henholdsvis 7 og 9 prosent.

Det er fortsatt flere som benytter lynmeldingstjenester på pc-en enn på mobilen, 57 prosent. Men andelen daglige brukere er på 26 prosent, noe som ikke er mye høyere enn på mobilen.

Den økte lynmeldingsbruken på mobil betyr likevel ikke at den daglige bruken av SMS har gått ned. Tvert imot har den økt fra 70 til 74 prosent fra 2011 til 2013. Bare 5 prosent bruker aldri SMS, mens 4 prosent bruker det sjeldnere enn en gang i uken. Det er på samme nivå som i 2011.

Bruk av meldingstjenester på mobilen i Norge 2013.
Bruk av meldingstjenester på mobilen i Norge 2013. Bilde: Post- og teletilsynet

Men undersøkelsen sier derimot ikke noe om antallet meldinger som sendes. Det sies heller ikke noe om hvilke tjenester som benyttes mest, selv om iMessage, Skype og WhatsApp nevnes.

Derimot har analyseselskapet On Device Research nylig lagt fram en rapport som forteller noe om hvilke lynmeldingstjenester som er mest populære i utvalgte land. Dessverre er ingen europeiske land med i undersøkelsen. Det er derimot USA, Brasil, Sør-Afrika, Kina og Indonesia.

Undersøkelsen viser at det er ganske store forskjeller mellom disse landene i hvilke tjenester brukerne benytter. Ikke spesielt overraskende dominerer kinesiske tjenester i Kina. WeChat benyttes minst én gang i uken av 93 prosent av alle de spurte smartmobileierne (med Android- eller iOS-telefon) i Kina. Deretter følger Sina Weibo med 46 prosent, foran Skype med 6 prosent.

Facebook Messenger er den mest brukte tjenesten i USA. Den benyttes av 46 prosent, omtrent samme andel som den har i Brasil og Sør-Afrika. Både i Brasil, Indonesia og Sør-Afrika er det WhatsApp som er klart mest populær, foran både Facebook Messenger, BlackBerry-tjenesten BBM og Skype.

De fleste av smartmobilbrukerne har ikke bare én lynmeldingsklient installert på mobilen. I Indonesia har brukerne i gjennomsnitt 4,2 klienter installert, mens tallet i USA er 2,1. Årsaken til dette forklares med at kontaktene til brukerne er spredt på flere ulike nettverk.

On Device Research mener at WhatsApp nå er den mest benyttede lynmeldingstjenesten på mobiler globalt, og at den benyttes minst ukentlig av 44 prosent av alle med smartmobil. Dermed har WhatsApp passert Facebook Messenger som benyttes minst ukentlig av 35 prosent av smartmobilbrukerne. Noe av årsaken til dette skal være at ungdommen i mindre grad enn tidligere benytter Facebook daglig, men er i stedet på vei over i nye tjenester.

Et tegn på dette, som også nevnes i rapporten til On Device Research, er det nå deles flere bilder daglig med Snapchat enn med Facebook. Snapchat primære målgruppe er 23 år og yngre.

Via både Snapchat og WeChat, som også har mer enn 100 millioner brukere utenfor Kina, deles det nå omtrent 400 millioner bilder hver dag. Tallet for Facebook er 350 millioner, mens Instagram ligger på 55 millioner.

    Les også:

Les mer om: