Lynraskt generasjonsskifte for Firefox

Firefox-brukerne blant digi.nos lesere har kastet seg over en nye versjonen.

Lynraskt generasjonsskifte for Firefox

Firefox-brukerne blant digi.nos lesere har kastet seg over en nye versjonen.

Mozilla lanserte tirsdag kveld denne uken den tredje generasjonen av nettleseren Firefox. I løpet av det første døgnet ble Firefox 3 lastet ned over 8 millioner ganger via den offisielle nedlastingssiden, hvorav omtrent 50.000 ganger fra Norge. Begge tallene har vokst med over 50 prosent siden da. I tillegg kommer nedlastinger via andre kanaler.

    Les også:

Mange av dem som har lastet ned Firefox 3, er nok også digi.no-lesere. Økningen i bruken av Firefox 3 har nemlig vært enorm de siste dagene.

Riktignok var det mange digi.no-brukere som benyttet uferdige utgaver av Firefox 3 allerede før lanseringen. Torsdag i forrige uke hadde Firefox 3 en andel på 8,9 prosent, mens Firefox 2 ble benyttet av 23,7 prosent av leserne.

Torsdag i denne uken, halvannen dag etter lanseringen av Firefox 3, var fordelingen en helt annen. Da var det 22,9 prosent som benyttet Firefox 3, mens bare 14,2 prosent benyttet Firefox 2.

Tabellen nedenfor viser andelen til de vanligste nettleserne disse dagene. Vi har stadig ikke pålitelige tall for bruken av Apple Safari, men TNS Gallup, som står bak statistikken, har blitt gjort oppmerksomme på problemet, som trolig skyldes en endringen innført med Safari 3.1. Men alt tyder på at andelen er på under 5 prosent.

digi.no 19.06.08 12.06.08
IE7 31,4 33,2
Firefox 3 22,9 8,9
Firefox 2 14,2 23,7
Opera 9.x 14,0 16,2
IE6 12,0 12,2

Den totale andelen Firefox-brukere har også vokst noe, mens bruken av både Internet Explorer og Opera har sunket. Dette kan være et resultat av nyhetens interesse, og at enkelte vil returnere til en annen nettleser etter en stund. Det vil trolig vise seg i løpet av noen uker.

I tilsvarende statistikk fra slutten av mars i fjor, kan man lese at Internet Explorer 6 stadig var mer brukt blant digi.no-leserne enn Internet Explorer 7. Dette var nesten et halvt år etter at IE7 ble lansert.

Firefox 2, som ble lansert noen dager etter IE7, ble derimot benyttet av mer en fire ganger så mange som forgjengeren, Firefox 1.x, på dette tidspunktet.

    Les også:

Til toppen