Lys i enden av tunnelen for Apple?

Det er gjengs oppfatning blant amerikanske analytikere at det ser ut som om Apple er i ferd med å få orden på finansene.

Ifølge en sjekk blant 23 analytikere som First Call i Boston har gjennomført, er det enighet om at Apple vil tape $17,8 millioner i selskapets fiskale 4. kvartal som ble avsluttet 29. september. Det tilsvarer et tap på $0,14 for hver av de drøyt 127 millioner utestående aksjer.

Estimatene varierte fra tap på $42 millioner til et overskudd på $12,7 millioner. For fiskalt 1997 som helhet, er konsensus et tap på $376,81 millioner. Tapet i fiskalt 1996 var på hele $816 millioner, men selskapet leverte et overskudd på $25 millioner i fiskalt 4. kvartal 1996 - noe som overrasket bransjen. Senere viste det seg at overskuddet bare var av foreløpig karakter, og tapene fortsatte.

Analytikerne anbefaler aksjonærer å holde på aksjene. Apple offentliggjør tallene den 15. oktober.

Til toppen