Lyse har valgt IT-plattform for 140.000 hjem

– Enorme mengder data skal samles inn fra smarte strømmålere, hver time.

Lyse har valgt IT-plattform for 140.000 hjem
Utrulling av automatiske strømmålere er et kjempeprosjekt og en stor investering for Lyse. Denne anskaffelsen er et viktig ledd i dette, sier Åshild Helland hos Lyse Elnett i en pressemelding. Bildet viser selskapets overvåkningssentral før moderniseringen. Bilde:

Energiselskapet Lyse har valgt Embriq som leverandør av en IT-plattform som skal håndtere datainnsamling fra smarte strømmålere i 140.000 husstander.

Innen utgangen av 2018 skal samtlige norske hjem ha fått nye automatiske målere (AMS). Dette har skapt et nytt og lukrativt marked med interessante muligheter for innovasjon.

– Det er enorme mengder data som skal samles inn. Lyse er ekstra spennende fordi de har løsninger som skiller seg fra resten av kraftsektoren, sier Embriq-sjef Thomas Pettersen til digi.no.

Da sikter han til at Lyse-konsernet foruten kraft også leverer bredbånd, alarmtjenester og satser på smarthus med tilhørende helse/velferdsteknologi.

Pettersen anslår kontraktsverdien til mellom 30 og 50 millioner kroner fordelt over 10 år.

Leveransen gjelder selskapets egenutviklede sentralsystem for smarte målere kalt Quant, som er basert på Oracle-teknologi.

Løsningen er ifølge Pettersen egnet for både big data-analyse og maskinlæring. På lengre sikt skal plattformen føre til mer effektive strømnett, blant annet ved å lage prognoser som kan avdekke feil basert på sanntidsmålinger og historiske data.

Les også: Nå er det avklart hvem som skal eie dine strømdata

Ny indrefilet

Det norske IT-driftsselskapet Embriq springer ut fra Hafslund. I sommer vant de et anbud som hovedleverandør av AMS-løsninger for et 30-talls kraftselskaper i Nettalliansen.

Den kontrakten hadde en anslått verdi på 1 milliard kroner og omfattet 170.000 husstander.

Kontrakten med Lyse er mindre omfattende, ettersom de tar primærrollen i prosjektet selv. De har valgt andre partnere både monteringsjobben og infrastruktur, herunder AMS-bokser fra finske Aidon.

Embriq oppgir å ha skaffet seg 70 prosent markedsandel på datahåndteringen som omfatter overvåking av AMS-målere. De har driftsavtaler for mer enn 1,3 millioner norske målepunkter.

– Vi ligger an til et knallresultat i år, sier Pettersen.

Løsningen knyttes opp mot den sentrale, statlige IT-plattformen Elhub, som Accenture holder på med å lage. Elhub skal settes i drift i regi av Statnet i februar 2017, det vil si før alle husstander skal ha smarte målere installert.

 

ELHUB: Denne skissen angir hvordan statlige Elhub skal motta og distribuere måledata nasjonalt. Bilde: Kjersti Magnussen
 

Selv om mange av landets kraftselskaper nå har valgt leverandører, er det ifølge Embriq fortsatt kontrakter å kjempe om, blant annet en kraftallianse i Nord og enkelte mindre aktører.

Håndteringen av enorme mengder data fra automatiske strømmålere er ikke noe Norge driver med alene. Dette er del av det Pettersen kaller en megatrend og på europeisk nivå.

– Sverige blir «den andre bølgen»

Nå begynner de også å kikke mot Sverige og håper å sikre seg tilsvarende kontrakter der.

– For her har Norge kommet lenger enn svenskene?

– Ja, svenske politikere var veldig tidlig med å innføre lovpålegg om automatisk måleravlesning, men de har en del forhold som gjør at de får lite ut av det. Blant annet intervall. I Sverige henter man inn data én gang i måneden, mens i Norge er det per time. Det gjør det mer forbrukervennlig å skape nye løsninger og intensiver til brukerne om å endre atferd, sier Pettersen.

AMS
AMS-bokser skal samle måledata fra alle landets husstander senest 1.1.2019. Bilde: Aidon
En atferdsendring og varierende kraftpriser etter tidspunkt for forbruket kan bli nødvendig, mener han.

– Problemet er at strømnettet ikke tåler effekttoppene som begynner å komme. Det skyldes ikke at vi bruker så skrekkelig mye mer strøm, men bruk av for eksempel hurtigladere til elbiler, elektroniske ferger som skal lades eller elektrifisering av oljeinstallasjoner inn mot land. Skal vi dimensjonere det norske strømnettet etter disse toppene så blir det mange nye kabler som trengs, for å si det sånn.

Pettersen mener det er helt rasjonelt å koble ut varmvannstanken i boligen din i en kortere periode, mens du lader opp elbilen. Den typen løsninger sier han de er forberedt på å rulle ut etter hvert.

– Det er fremtidens måte å drifte elnettet på, sier han.

Selskapet har investert mange titalls millioner kroner i teknologien siden 2011. Lenge gikk de med underskudd i vekstfasen, men nå røper Embriq-sjefen at det er overskudd og sorte tall tvers igjennom.

Pettersen er heller ikke fremmed for tanker om å ta selskapet på børs, selv om det fortsatt ligger noen år unna i tid.

– Vi må nok øke omsetningen mer, men i et femårsperspektiv nærmere vi oss inntekter der det kan bli aktuelt. Fokuset nå er først og fremst å levere godt på kontraktene vi har vunnet.

Les også reportasje: Her er landets mest avanserte driftsenter for smarte nett