Lyse utsikter for det globale IT-markedet

Nye prognoser fra Forrester og IDC er revidert ned, men går fortsatt ut på sunn vekst.

Lyse utsikter for det globale IT-markedet

Nye prognoser fra Forrester og IDC er revidert ned, men går fortsatt ut på sunn vekst.

Analyseselskapene IDC og Forrester Research har begge nettopp revidert sine prognoser for det globale IT-markedet i 2008. Begge begrunner revideringene med dårligere økonomiske utsikter i USA enn opprinnelig antatt, særlig i første halvår.

Forrester antok før årsskiftet at markedet ville vokse med 9 prosent fra 2007 til 2008, etter å ha vokst med 12 prosent fra 2006 til 2007. Prognosen for vekstraten i 2008 er nå nedjustert til 6 prosent.

Det innebærer at det globale IT-markedet vil nå 1700 milliarder dollar i 2008, ifølge Forrester.

Forrester definerer det globale IT-markedet som næringslivets og forvaltningens samlede investeringer i utstyr og programvare for databehandling og kommunikasjon, påplusset verdien av relaterte teknologi- og konsulenttjenester som bedriftene og forvaltningsorganene har betalt for.

Investeringene i programvare vil vokse med 8 prosent. Det er den samme vekstraten som konkurrenten Gartner er kommet fram til.

    Les også:

Områder med kraftig vekst i 2007, vil ifølge Forrester oppleve noe redusert vekst i 2008. Eksemplene som nevnes er Asia-Stillehavet og Sentral- og Vest-Europa. I Sentral og Vest-Europa reduseres veksten fra 15 prosent til 5 prosent, i Asia-Stillehavet fra 15 prosent til 9 prosent. Forrester peker på at dollarens fall mot euro blåser opp dollarmålingen av markedsveksten i Europa.

IDC opererer med en noe annen metodikk, og også en annen definisjon på markedet.

De definerer det globale IT-markedet som alt som har med data å gjøre, for både forbrukere og bedrifter. Mobiltelefoner, telekomutstyr, spillmaskiner og hjemmeelektronikk er ikke med. PC-er, programvare og nettverksutstyr til forbrukermarkedet telles, i likhet med PC-er, servere, nettverksutstyr og tjenester til bedriftsmarkedet. Som nevnt ovenfor, holder Forrester alt av hjemme-PC-er og utstyr til hjemmenettverk utenfor sin analyse, men tar med telekommunikasjonsutstyr til bedriftsmarkedet.

I fjor vokste markedet slik IDC definerer og måler det med 6 prosent. De ventet opprinnelig at det skulle vokse med 5,5 prosent i 2008. IDC har nedjustert prognosen for 2008 til 5 prosent vekst, fra 1300 milliarder dollar i 2007 til1380 milliarder dollar i 2008.

IDC peker på at virkningen av en nedgang i USA delvis vil motvirkes av vekst i land under sterk utvikling, og kanskje også av en fortsatt svekket amerikansk valuta. Nettoeffekten er likevel stort sett svakere vekst enn i fjor, med et og annet unntak, hvorav det viktigste er India.

I Vest-Europa, der veksten var 5 prosent i 2007, vil den reduseres til 4 prosent i 2008. Veksten i Kina vil falle fra 17 prosent i 2007 til 12 prosent i 2008.

USA vil oppleve at PC-markedet krympes med 5 prosent, mot en vekst på 2 prosent i 2007.

Selv om de er revidert ned, må vekstprognosene til både Forrester og IDC, henholdsvis 6 og 5 prosent, betraktes som forholdsvis optimistiske.

Til toppen