Lyseggen: - WebCat = EUnet Media

Ifølge Jørn Lyseggen er hans nye selskap WebCat er for alle praktiske formål det samme som EUnet Media. - Ikke juridisk og teknisk, men i praksis, sier han til digi.no.

Ifølge Jørn Lyseggen er hans nye selskap WebCat er for alle praktiske formål det samme som EUnet Media. - Ikke juridisk og teknisk, men i praksis, sier han til digi.no.

digi.no skrev tidligere i dag at Jørn Lyseggen har tatt med seg 17 ansatte i datterselskapet til EUnet Norge over i et nytt selskap som skal fusjonere med Mogul Media. Dette i motsetning til den tidligere versjonen av historien, som var at EUnet Media og Mogul Media skulle fusjonere. Nå viser det seg at det selskapet som egentlig skal fusjonere er WebCat AS.

Men WebCat er altså ifølge Lyseggen "for alle praktiske formål det samme som EUnet Media".

WebCat skal, etter at det er inngått en intensjonsavtale, fusjoneres med det Orkla-eide selskapet Mogul Media.

På tidspunktet for offentliggjøringen av fusjonen, 4. februar, var det aldri snakk om at WebCat skulle fusjonere med Mogul Media. Lyseggen og Øyvind Vada pratet kun om en forestående fusjon mellom EUnet Media og Mogul Media. Da fusjonen ble offentliggjort 4. februar, var Lyseggen imidlertid ikke lenger ansatt hos EUnet Media.

- Han var begynt i sitt eget selskap, sier administrerende direktør Gisle Naurstad i EUnet Norge, morselskapet til EUnet Media.

Øyvind Vada, administrerende direktør i Mogul Media, bekrefter at Lyseggen representerte WebCat i forhandlingene, et selskap som også Vada i praksis mener er identisk med EUnet Media.

I pressemeldingen fra 4. februar, der Lyseggen og Vada ble oppgitt som kontaktpersoner, sto det som følger: "Mogul Media og EUnet Media har signert intensjonsavtale om fusjon:" og videre:

"Det nye selskapet vil ledes av Jørn Lyseggen som tidligere har vært ansvarlig for EUnet's internasjonale websatsing".

- Det er riktig at EUnet Media teknisk og juridisk sett ikke fusjonerer. Men mitt nye selskap WebCat er for alle praktiske formål det samme som EUnet Media, sier Lyseggen.

- Jeg opplever ikke dagens pressemelding fra EUnet Norge som dramatisk. Jeg har en god tone med ledelsen i EUnet. Jeg har snakket med dem flere ganger i dag. digi.no er på villspor og har feil fortolkning av det som faktisk er sannheten i saken, sier han.

I dagens pressemelding fra EUnet Norge er forholdet til Lyseggen formulert på denne måten: "EUnet ønsker også å meddele at Jørn Lyseggen ikke lenger på noen måte er tilknyttet EUnet og kan av den grunn derfor ikke kommer med uttalelser på vegne av EUnet".

- Jeg opplever ikke dette som en konfliktsituasjon. Det blir vist velvilje fra både EUnet og oss slik at kundene våre ikke lider noe under dette, sier Lyseggen.

- Utover det har jeg ingen kommentarer, sier han.

Denne gangen er det administrerende direktør Gisle Naurstad i EUnet Norge som er knapp i kommentaren overfor digi.no.

Han vil ikke gi noe spesielle uttalelser på at Jørn Lyseggen, med støtte av Øyvind Vada i Mogul, mener det nye selskapet WebCat for alle praktiske formål er det samme som EUnet Media:

- Det får stå for deres regning. Jeg kjenner ikke realiteten i dette utover at det antagelig vil være 17 personer fra EUnet Media som begynner i dette nye selskapet. Jeg ser det ikke som vår oppgave å rydde opp i inkonsekvent informasjon fra Moguls side. Vi har i pressemeldingen sagt hva vi mener, sier Naurstad.

Til toppen