Lysning på halvleder-horisonten

En viktig indikator gir grunn til en viss optimisme for hele IT-bransjen.

Lysning på halvleder-horisonten

En viktig indikator gir grunn til en viss optimisme for hele IT-bransjen.

Halvlederbransjen, som leverer komponenter til alt som er av elektronikk og data, ligger naturlig nok et kvartal foran utstyrsprodusentene i økonomisk utvikling. De opplever f eks julesesongen i tredje kvartal.

Analytikere bruker følgelig halvlederbransjen som en indikator på de kortsiktige utsiktene til hele IT-bransjen. Prognosen for halvlederindustriens omsetning sier litt om den sannsynlige utviklingen til IT-bransjen på litt lenger sikt.

Analyseselskapet Gartner melder at de har revidert sin prognose for den globale omsetningen av halvledere for 2009. For tre måneder siden spådde de en nedgang på 22,4 prosent fra 2008. I den reviderte prognosen er nedgangen anslått til 17,1 prosent, til 212 milliarder dollar.

Grunnlaget for den reviderte prognosen er at omsetningen i andre kvartal ble bedre enn ventet, og havnet hele 17 prosent over nivået i første kvartal. Etterspørselen etter komponenter ble holdt oppe av prisfall på utstyr som pc-er og lcd-tv-er. Forskningssjef Bryan Lewis i Gartner trekker også fram virkningen av de kinesiske subsidiene, i en pakke som skulle fremme salget av pc-er på landsbygda.

Flere av de store halvlederprodusentene meldte om større omsetning i andre kvartal i år enn i første. Blant dem er Intel med 12 prosent sekvensiell vekst, Samsung med 30 prosent vekst, og Qualcomm med nærmere 36 prosent vekst.

Framgangen fra første til andre kvartal hindrer ikke at 2009 under ett vil være et langt dårligere år enn 2008 i alle segmenter i halvledermarkedet, mener Gartner.

Prognosene for de største segmentene ser slik ut, fra 2008 til 2009:

  • ASSP (applikasjonsspesifikke standardprodukter): ned 16,5 prosent til 57,2 prosent
  • Minne: ned 13,5 prosent til 41 milliarder dollar
  • Mikrokomponenter (altså mikroprosessorer og digitale signalprosessorer med mer) ned 19,2 prosent til 39,4 milliarder dollar

Om utsiktene for 2010 sier Gartner at de venter en økning på 10,3 prosent, til 233 milliarder dollar. Det er med andre ingen sjanse til å nå nivået fra 2008 på 256 milliarder dollar.

Vekst på 10,3 prosent i 2010 forutsetter et godt fjerde kvartal i år og ytterligere sekvensiell framgang i første kvartal neste år. Lewis antyder at prognosen må revideres nedover dersom første kvartal 2010 får en negativ omsetningsvekst på 5 prosent sammenliknet med første kvartal i år.

    Les også:

Til toppen