Må by på NetCom en gang til

Dersom Tele Danmark eier mindre enn 40 prosent av aksjene i NetCom ved utgangen av tilbudsperioden, vil det danske teleselskapet måtte legge inn et nytt bud på selskapet. Det kan skje om minst en av de ansatte i selskapet velger å gjøre bruk av sin opsjon.

Dersom Tele Danmark eier mindre enn 40 prosent av aksjene i NetCom ved utgangen av tilbudsperioden, vil det danske teleselskapet måtte legge inn et nytt bud på selskapet. Det kan skje om minst en av de ansatte i selskapet velger å gjøre bruk av sin opsjon.

Oslo Børs har bestemt at Tele Danmark må fremme et nytt til tilbud på aksjer i NetCom dersom selskapet ikke eier minst 40 prosent av aksjene ved tilbudsperiodens utløp som er 10. juli.

- Oslo Børs mener at TeleDanmark må by på nytt dersom en slik situasjon skulle oppstå. Og vår juridiske avdeling er ganske klar på den konklusjonen, sier informasjonssjef ved Oslo Børs, Bernt Bangstad til Aftenposten.

Men Tele Danmark har allerede akseptert børsens beslutning. Konsernsjef Henning Dyremose sa under en presentasjon av selskapet for norsk presse tidligere i uken at selskapet ville følge beslutningen til Oslo Børs.

Opsjonene det er snakk om utgjør 424.000 aksjer, mens Tele Danmark nøyde seg med å handle 25.000 aksjer da selskapet passerte den magiske grensen på 40 prosents eierandel i NetCom, sammen med sitt eierselskap SBC/Ameritech den 16. mai. Selskapet ligger bare 800 aksjer over 40-prosentsgrensen.

Den høyeste prisen Tele Danmark betalte for disse aksjene er 310 kroner, som ifølge Dyremose også blir selskapets tilbudspris på de andre aksjene i selskapet.

Omsetningspris for NetCom på Oslo Børs ved handelens slutt torsdag var 359 kroner.

Men allerede 30. juni kan en få vite hva den største norske eieren i NetCom, Orkla, mener om Tele Danmarks forsøk på å få kontroll på NetCom. Da er det nemlig innkalt til ekstraordinær generalforsamling i NetCom, etter krav fra Orkla som inneholder forslag om bytte ut styremedlemmer.

Til toppen