Må forsvare Longhorn i monopolkomite

Microsoft må legge fram dokumentasjon om Longhorn i komiteen som overvåker monopolforliket i USA.

Microsoft må legge fram dokumentasjon om Longhorn i komiteen som overvåker monopolforliket i USA.

I går kveld offentliggjorde USAs justisdepartement en ny rapport om hvordan Microsoft overholder monopolforliket inngått i 2002: Joint Status Report on Microsoft's Compliance with the Final Judgments.

Rapporten tar spesielt opp Microsofts framtidige Windows-oppgradering Longhorn, Windows XP Service Pack 2, dokumentasjonen av protokollene for hvordan Windows kommuniserer med andre systemer og Windows-lisensene til PC-leverandører.

Når det gjelder Longhorn heter det at kontrollkomiteen har fått Microsofts motparter til å utarbeide en liste over emner der de frykter at Longhorn kan bryte med betingelsene i forliksavtalen. Microsoft har gått med på å gjennomgå disse emnene for komiteen over flere seanser, hvorav den første skal holdes i midten av februar. Microsofts motparter forutsetter at slike Longhorn-gjennomganger skal avholdes jevnlig gjennom hele systemets utviklings- og testfase.

Kontrollkomiteen har gått grundig gjennom Windows XP Service Pack 2, og reist flere spørsmål om hvordan systemet med sine standardinnstillinger forholder seg til produkter som konkurrerer med applikasjoner integrert i Windows. Det sies ikke nøyaktig hva komiteen er bekymret over. Microsoft har avgitt en skriftlig tilbakemelding som nå er til vurdering i komiteen.

Det er et viktig mål for forliket å sørge for at Microsofts konkurrenter får bedre innsikt i protokollene som Windows bruker til å kommunisere med andre systemer. Microsoft skal gi denne innsikten gjennom et program kalt Microsoft Communications Protocol Program (MCPP). Komiteens arbeid med MCPP fikk Microsoft til å levere bedre teknisk dokumentasjon tidlig i desember. Komiteen roser den nye dokumentasjonen, men sier det må mer arbeid til for å sikre lisenstakerne muligheten til fullt ut å implementere protokollene.

Microsoft har gått med på to nye prosjekter for å etterkomme dette kravet. Det ene går ut på å implementere prototyper på implementasjoner av hver oppgave som dekkes av MCPP. Disse implementasjonene skal ikke distribueres til lisenstakerne, men bevise om dokumentasjonen er korrekt eller ikke, og danne et grunnlag for eventuelle forbedringer. Det andre prosjektet går ut på at Microsoft skal lage verktøy som lisenstakerne kan bruke for å kontrollere sine implementasjoner.

Det har ellers irritert komiteen at Microsoft har levert dokumentasjonen i et proprietært rettighetskontrollerende format – RMH eller «rights managed html» – som bare kan leses av Internet Explorer. Microsoft har gått med på at dokumentasjonen innen utgangen av andre kvartal skal utgis i Adobes åpent dokumenterte pdf-format, som tillater notater og bokmerker og som følgelig er mer hensiktsmessig i praktisk bruk.

Interessen for protokollene har vært heller laber. Bare seks selskaper – Cisco, EMC, NetApp, Starbak, Verisign og Tandberg – leverer produkter med MCPP, og de siste kvartalene har bare fire nye meldt seg: Unisys, vBrick Systems, Orbital Data og Atlas Development.

Komiteen har gjennomgått Microsofts OEM-lisenser – Windows-lisenser til PC-leverandører – uten å finne noe å sette fingeren på. Disse lisensene skal komme i fornyet utgave i løpet av de kommende månedene og utkastene vil fortløpende legges fram for komiteen.

    Les også:

Til toppen