Må gi kundene halv milliard i ADSL-rabatt

En million norske bredbåndskunder vil trolig få kuttet regningen kraftig - på Telenors bekostning.

En million norske bredbåndskunder vil trolig få kuttet regningen kraftig - på Telenors bekostning.

Prisene på bredbånd har stått ganske stille i lang tid, mens hastighetene har gått opp. Nå ligger det an til at kundene får mindre regninger. Post– og Teletilsynet har nemlig oversendt et forslag til ESA for høring, som innebærer at Telenor maks kan kreve 95 kroner per måned for hvert bredbåndsabonnement som benytter deres kobbertråder inn i folks hus. I dag er prisen 135 kroner, for denne svært avgjørende delen av bredbåndsnettene.

- Jeg regner med at dette blir vedtatt, at vedtaket blir stående og at brukerne kan vente seg billigere bredbånd i juni, sier Torstein Olsen, avdelingsleder i Post- og Teletilsynet.

Post- og Teletilsynet har allerede hatt en ekstra høringsrunde om denne saken, for å få belyst alle sider. Og det forslaget som nå sendes til ESA er en litt moderert versjon av det opprinnelige forslaget.

Det opprinnelige forslaget la opp til at Telenors makspris skulle reduseres 40 prosent i to steg innen 1. januar 2007.

- Vi har redusert reduksjonen til 30 prosent, omtrent 20 i juni og ytterligere 10 i januar 2007, sier Olsen.

Grunnen til reduksjonen var at for lave priser for ADSL-aksess kan gi lavere insentiver til å bygge ut alternative teknologier.

- Telenor var selvsagt sterkt imot dette. Andre aktører mente også at dette ville undergrave insentivene for å investere i alternativer, sier Olsen, som understreker at tilbakemeldingene slett ikke var entydige.

Pristaket er fastsatt basert på informasjon Telenor leverer inn om kostnadene de har i forbindelse med nettet. Men dette er svært kompliserte regnestykker.

- Disse tallene er beheftet med usikkerhet, og det er uklart hvordan disse kostnadene vil utvikle seg de neste to årene. Derfor reduserte vi reduksjonen, sier Olsen.

Han regner med at kundene vil merke forskjellen allerede til sommeren

- Ja, det er heftig priskonkurranse i sluttbrukermarkedet, og jeg regner med at dette omtrent fullt og helt vil komme sluttbrukerne til gode, sier han.

Dette kan bety en god prisreduksjon for kundene. Hvis hele prisendringen kommer dem til gode, vil prisen gå ned med 40 kroner pluss ti kroner moms i måneden. Det utgjør 600 kroner i året.

Hvis veksten fra i fjor holder seg vil 1,1 millioner hushold innen sommeren har bredbånd basert på Telenors kobbernett. Dette forutsetter en fortsatt vekst på 64 prosent årlig, som er svært mye.

Priskuttet kan også føre til kutt for kunder av UPC og andre som ikke er basert på Telenors ADSL-nett, ettersom disse må tilpasse seg billigere konkurrenter.

Endringen vil ha store konsekvenser for Telenor. De får nå 135 kroner for leie av aksess-kobbernettet, uansett om man er kunde av Telenor, Nextgentel eller noen andre som tilbyd ADSL.

40 kroner i måneden betyr 40 millioner i måneden mindre hvis det er en million ADSL-brukere. Det gir et tap på nesten en halv milliard i året.

- Det er vanskelig å anslå effekten for Telenor, for med lavere priser kan etterspørselen øke enda mer, sier Olsen.

Telenor vil nok likevel fortsette å motsette seg endringen. Høringen i ESA er imidlertid bare rådgivende.

- De kan kommentere, men ikke nedlegge veto mot virkemiddelbruken, sier Olsen.

ESA kan bare stoppe vedtaket hvis de mener Telenors markedsposisjon ikke er så dominerende som Post- og Teletilsynet hevder. Dette er lite sannsynlig, ettersom rundt 80 prosent av landets bredbånd i juni 2005 ble levert over Telenors kobbernetterk.

Eneste håp for Telenor er dermed å klage til sine eiere i Samferdselsdepartementet. Olsen tror vedtaket blir stående.

Til toppen