Må ha egen digital journalistavtale

Det er brudd i forhandlingene mellom NJ og NAL når det gjelder tariffavtalen for digitale mediejournalister. Men bruddet er slett ikke så dramatisk som i de trykte mediene...

Det er brudd i forhandlingene mellom NJ og NAL når det gjelder tariffavtalen for digitale mediejournalister. Men bruddet er slett ikke så dramatisk som i de trykte mediene...

I mars startet forhandlingene mellom Norsk Journalistlag (NJ) og Norske Avisers Landsforening (NAL) om en egen tariffavtale for journalister som kun jobber med digitale medier, inkludert Internett.

NJ oppretter dermed sitt tariffområde nummer ni, der de må forhandle separat med arbeidsgiverne om egne digitale vilkår. Bakgrunnen for forhandlingene er at de store avishusene har skilt ut sin digitale virksomhet i egne datterselskap.

Journalistavtalene som Dagbladet, VG og Aftenposten har med arbeidsgiverorganisasjonen NAL gjelder ikke automatisk for datterselskapene.

Derfor må det nye forhandlinger til.

Ifølge forhandlingsleder i trykte medier, Bente Sabel, er det to av de tre datterselskapene som nå har meldt seg inn i NAL og som dermed gir grunnlaget for nye forhandlinger.

Det dreier seg om VG Multimedia og Aftenposten Interaktiv, men ikke DB Medialab.

- Vi har måttet avbryte forhandlingene om en avtale for digitale medier. Avhengig av hvor lang tid konflikten innen trykte medier eventuelt varer, kommer vil til å ta dem opp igjen på et senere tidspunkt, opplyser Sabel til digitoday.no.

Denne uken står papiravisene i fare for å bli hevet ut i en landsomfattende streik. Hadde de nye digitale datterselskapene allerede hatt en avtale, hadde de ikke blitt hevet ut i samme streiken.

Grunnen er at det foregår separate forhandlinger for hvert enkelt av de ni tariffområdene som NJ har opprettet.

Sabel sier det er for tidlig å si noe om innholdet og eventuelle konfliktområder i den nye tariffavtalen som skal formes.

- Vi mener at avtalen vi har for trykte medier, danner et godt grunnlag og en mal i de videre forhandlingene, sier hun og understreker at de absolutt ikke er avhengige av at medieaktørne har en arbeidsgiveravtale for å forhandle.

Ettermedier som

TV 2 og P4 har i alle år nektet å knytte seg til en arbeidsgiverorganisasjon.

Men for papiravisene synes det å være knyttet til NAL som et evigvarende ekteskap, uansett om man distribuerer på papir eller på Internett.

Til toppen