Må kreve inn MVA på mobilapper

Lovendring kan gi prishopp i app-butikkene.

Må kreve inn MVA på mobilapper
Ny EU-lov for merverdiavgift på digitale tjenester vil i mange tilfeller føre til økte priser for mobilapper. I Google Play må utviklerne selv øke prisen dersom de ønsker å unngå reduserte inntekter på app-salget. Bilde: digi.no

EU innfører fra nyttår av en ny lovgivning for merverdiavgift på elektroniske tjenester. Noe av hensikten med det hele er å tilpasse avgiftssystemet til et mer internasjonalt marked, hvor både kunder og selgere gjør handel med andre regioner enn EU.

En konsekvens av dette er at merverdiavgiften ved salg til vanlige forbrukere skal betales til landet hvor kunden hører hjemme.

Dette berører blant annet de amerikanske app-butikkene, som også er tilgjengelige i de fleste europeiske land. Dette kan påvirke prisene som kundene må betale. Men det kan også få betydelige konsekvenser for utviklere, i alle fall de som selger apper via Google Play Store.

Google skriver på denne siden at selskapet, på grunn av nye MVA-lover i EU, vil være ansvarlig for å bestemme, kreve inn og innbetale MVA for all handel av digitalt innhold i Google Play Store som gjøres med EU-kunder. Til nå har den enkelte utvikler hatt ansvaret MVA-innkrevingen, et ansvar som nok i mange tilfeller har blitt ignorert.

MVA-satsene varierer mellom 17 og 27 prosent i EU-landene, noe det vil være ganske komplisert for den enkelte utvikler å måtte forholde seg til. Slik sett vil det være en fordel av dette håndteres direkte av app-butikkene.

Økt pris eller lavere inntekt

Men for Android-utviklere som ikke har betalt merverdiavgift til nå, får den nye ordningen også en annen følge. MVA-delen av salgssummen vil nemlig trekkes fra det beløpet som utbetales utvikleren ved salg. Transaksjonsgebyret på 30 prosent som Google krever, beregnes av nettobeløpet.

Det betyr at utviklerne vil få mindre betalt per handel, med mindre de velger å øke prisen på appen.

– Når denne endringen er på plass, trenger du ikke lenger å regne ut og betale inn mva. individuelt for kunder i EU. Denne endringen i lovene om merverdiavgift gjelder også dersom du ikke befinner deg i EU, skriver Google til utviklere.

Andre app-butikker

Mens salget av apper i Google Play Store egentlig foregår direkte mellom utvikleren og forbrukeren, med Google bare som en formidler av tjenesten, foregår det hele litt annerledes i Apples App Store. App Store-kunder kjøper ikke apper direkte av utviklerne, men fra et Apple-eid selskap. I Europa er det iTunes S.à r.l., som er registrert i Luxembourg, som er selgeren. Utviklerne selger sine apper til dette selskapet og er dermed ikke direkte berørt av den nye lovgivningen, som gjelder salg mellom bedrifter og forbrukere (B2C). Men det Apple-eide selskapet vil på sin side fra nyttår av måtte forholde seg til de varierende MVA-satsene i EU-landene, i stedet for alltid å bruke MVA-satsen i Luxembourg, som i 2015 økes fra 15 til 17 prosent.

Også Microsoft innkrever allerede MVA på appene i de fleste europeiske land.

Les mer om: