Må kunne måle gevinster på ADSL

Mange vil ha mer bredbånd, men OECD etterlyser dokumentasjon av gevinster.

Mange vil ha mer bredbånd, men OECD etterlyser dokumentasjon av gevinster.

Internett-handel går saktere enn forventet. Det har riktignok vært en rivende utvikling på bredbåndsdekning, antall linjer og kapasitet. Men hva er gevinsten, spør lederen i avdelingen for Information Economy Unit i OECD (organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling), Graham Vickery på e-Norge konferansen i går.

Det er få studier som viser hva som faktisk er spart av penger og graden av kundetilfredshet. Han retter dermed kritikk mot både politikere og næringsliv som snakker mest om antall bredbåndslinjer og farten på disse i stedet for strategi, mål og forventede gevinster.

Norge blir i dag rangert som nummer 10 i Europa på bruk av bredbånd, som er en forbedring fra 12. plass i mars. Vickery mener Norge nå kommer for fullt. Men til tross for bredbåndaksess, er det langt igjen til effektiv bruk og det hersker fortsatt stor forvirring, sier Vickery.

- Vi mangler fokus, og dette må komme fra toppledelsen og forplante seg nedover, sier Vickery.

Norge blir likevel berømmet for tiltak som borgerportalen, Skattefunn, aktiv bruk av PC, Internett og mobiltelefoni.

Dette er OECDs råd for Norge framover:

1. Fokus hos toppledelsen med egen e-strategi.

2. Bedre jobb på forskning og utvikling.

3. Norge må utvikle felles standarder og sentral IT-koordinering.

4 Sterkere styring og koordinering fra Regjeringen.

5. Ta lærdom av regionale prosjekter og bruke dem videre til IT-eksperimenter.

6. Sterkere tilgang til langsiktige investeringer.

7. Øke kompetansen om e-business.

8. Sterkere initiativ fra staten på utvikling av digitale signaturer.

9. Utvikle gode betalingsløsninger og digitalt innhold i offentlig sektor.

10. Oppgradere IT-løsninger og programmer mot små og mellomstore bedrifter.

11. Utvikle mer effektive forbrukerorienterte tjenester.

Til toppen