- Må minimum tidobles

- 14 millioner kroner til teleforskning er en vits. Skal det overhode være noen vits i å sette av øremerkede midler til teleforskning over statsbudsjettet må beløpet multipliseres med faktor ti - minst. Det var Ingvild Myhre fra Alcatel Telecom som banket inn dette budskapet for Jagland & co i Kristiansand idag.

- 14 millioner kroner til teleforskning er en vits. Skal det overhode være noen vits i å sette av øremerkede midler til teleforskning over statsbudsjettet må beløpet multipliseres med faktor ti - minst. Det var Ingvild Myhre fra Alcatel Telecom som banket inn dette budskapet for Jagland & co i Kristiansand idag.

Statsminister Thorbjørn Jagland fikk rene ord for pengene da admininstrerende direktør i Alcatel Telecom, Invild Myhre, inntok talerstolen under IT-rådsmøtet i Kristiansand tirsdag.

- Jeg representerer en bedrift i stor og rask endring. De produktene vi utvikler, produserer og selger får stadig kortere levetid og det stilles store krav til fornyelse og omstilling. I denne virkeligheten gjelder ikke fagre ord og tomme løfter, men dediktert satsing og rask handling. Til dette trenger vi kompetanse, for det viser seg at det er menneskene som utgjør forskjellen, ikke bare hvor mye penger du har i ryggen, sa Myhre.

Som leder for et multlinasjonalt storkonserns norske datterselskap, med gode resultater å vise til på de knallharde markedene i såvel USA som i Sørøst-Asia, vet hun godt hva hun snakker om.

- I denne bransjen er det ikke godt nok å være ledende i Europa, man på ta sikte på å være en global spiller. Men vi snakker om et lagspill, ikke et individuelt mesterskap. En bred teknologi- og forskningsbase er avgjørende for å lykkes. I Norge har vi gode ingeniører - men det er alt for få av dem. Det haster med å gjøre en innsats for å motivere de unge til å satse på en realfagsutdanning på videregående nivå, og stimulere dem til å fortsette med ingeniørutdanning på høgskolenivå, mener Myhre.

Alcatel-direktøren mener dessuten at norske myndigheter og bedrifter må samordne bruken av de støtteordninger som allerede finnes på en bedre måte enn det som gjøres i dag. Næringslivsforskning har stor fokus i dag, men det mangler samsvar mellom det som sies fra politisk hold og det som faktisk blir gjort, synes Myhre, som etterlyser et bedre samspill med blant andre Eksportrådet.

- Vi opplever gang på gang at vi ikke er i nærheten av å matche de tilbudene og mulighetene som finnes i andre land - eksempelvis i Frankrike. Alcatel er representert i 125 land - og Alcatel Telecom Norway må være best i hele Alcatel-familien på det vi driver med om vi fortsatt skal ha håp om å være med på dansen. Vi må rett og slett være i verdenstoppen i de nisjene vi satser på. Det er dessverre ikke slik mange tror at vi har fått utlevert noen slags overlevelsesesdrakt fra vårt morselskap i Frankrike.

Ingvild Myhre uttrykker også bekymring for at politiske svingninger her hjemme kommer i konflikt med industriens behov for langsiktig tankegang og satsing.

- Vi skifter ikke regjering så ofte, men jeg tør påstå at våre myndigheter har en lei tendens til å skifte mening. Vårt marked er i stadig sterkere endring - vi tvinges til å ta raske beslutninger, stadig raskere, og det er nesten blitt slik at det er avgjørende å vite hva som skjer før det skjer. Glem ikke at politikere er spydspisser i dette nettverket, de er viktige døråpnere - ikke minst i forhold til gjenkjøpsavtaler for offentlige innkjøp, sa Myhre.

Den aller viktigste rammebetingelsen er imidlertid kompetanse og utdanning, mener Myhre, som krever at all IT-utdanning innen såvel grunnskolen som i alle andre utdanningsledd må styrkes. Inkludert i dette er også den statlige innsatsen innen FoU, som etter Myhres syn bare på telekomsiden snarere bør ligge rundt 140 millioner kroner i året enn dagens nivå på 14 millioner.

- For at Norge skal stille i fremste rekke som teknologinasjon må vi spille på lag, ikke hver for oss. Akkurat som vi har brukt olje, gass og elkraft til å utvikle tilhørende industrier, må vi nå gjøre det samme med IT-næringen, mener Myhre.

Til toppen