Må selge for å investere

Telenor vil de neste to årene investere 90 milliarder kroner innenfor mobiltelefoni. Men for å få dette til trenger selskapet penger, og vurderer nå å selge ut bygningsmassen.

Telenors investeringsbehov de neste to årene ble ikke imøtesett av regjeringen da den la fram forslaget om å delprivatisere og børsnotere Telenor. Dette skjer samtidig som Telenor har gigantiske investeringsplaner.

Ifølge NRK Dagsrevyen vil Telenor investere så mye som 90 milliarder kroner i år og neste år i hovedsak innenfor mobiltelefoni, men til dette trengs penger - mer penger enn det regjeringen er villige til å gi Telenor.

Viseadministrerende direktør i Telenor Mobile Communicastions, Morten Karlsen Sørby, bekrefter overfor Dagsrevyen søndag at selskapet nå vurderer å selge unna deler av virksomheten for å investere i mobiltelefoni, og nevner eiendomsmassen som et aktuelt salgsobjekt.

Telenor kan også tenkes å selge seg ut fra enkelte prosjekter for å satse mer på andre.

Dette vil i så fall være det samme som Telia gjorde for nesten to år siden da hele bygningsmassen ble solgt for 6,4 milliarder kroner. Telia har også solgt seg ut av mobilaktiviteter i Italia og Ungarn med flere milliarder kroner i fortjeneste.

Til toppen