Må sikre mobilnett bedre mot strømbrudd

Post- og teletilsynet med nye minstekrav til netteierne.

Må sikre mobilnett bedre mot strømbrudd
Bilde: PantherMedia/Vladimir Vydrin

Norske mobilnett må sikres bedre mot bortfall av strøm. Det er Post- og teletilsynet (PT) som krever dette. Eierne av mobilnettene i Norge, det vil si Telenor Norge, TeliaSonera Norge, Mobile Norway og ICE Norge, må umiddelbart starte arbeidet med å sikre at brukerne har tilgang til tjenester selv om strømmen blir borte.

Ifølge PT virker mobilnettene i dag fra null til to timer etter strømbrudd på svært mange steder.

– Dette er for lite, sier PT-direktør Torstein Olsen i en pressemelding.

– I et samfunn som er helt avhengig av elektronisk kommunikasjon, må brukerne ha visshet om at tjenestene virker i en forutsigbar periode, også uten strøm i mobilnettene, sier Olsen.

Vedtaket til PT innebærer at utstyret i mobilnettene må ha reservestrømkapasitet på minst fire timer i risikoutsatte områder, og to timer i byer med mer enn 20 000 innbyggere og på steder som er mindre risikoutsatte.

Post- og Teletilsynets direktør, Torstein Olsen, mener at reservestrømskapasiteten er altfor dårlig på mange steder i de norske mobilnettene.
Post- og Teletilsynets direktør, Torstein Olsen, mener at reservestrømskapasiteten er altfor dårlig på mange steder i de norske mobilnettene. Bilde: Post- og Teletilsynet

– Skillet mellom byer og distrikter er i hovedsak gjort fordi vi mener at det er ekstra grunner til å sikre lenger «levetid» i mobilnettene når en krise rammer i grisgrendte strøk. I de største byene er det færre strømbrudd og de har vanligvis kortere varighet, sier Olsen.

Det er ofte stormer, flom og skred som fører til langvarige strømutfall.

Tidsfrist

Det er ikke noen liten jobb som nå står foran mobilnetteierne. Ifølge PT er det flere tusen basestasjoner som må oppgraderes, og eierne må potensielt bygge om utstyrshytter og lignende, for å sikre reservestrømkapasitet i tråd med vedtaket.

Derfor har PT gitt netteierne en frist på fem år å gjennomføre kravet i tettstedene og distriktene. I de største byene er fristen på åtte år. Men PT krever altså at arbeidet startes umiddelbart.

Økt robusthet

Ved langvarige strømbrudd vil to til fire timers reservestrømkapasitet ikke være nok. Derfor har PT parallelt med det nye vedtaket også satt i gang et program som skal sikre mobiltjenester i minst tre døgn ved strømbrudd. Men dette skal kun gjelde for et avgrenset dekningsområde i hver kommune. Hensikten er først og fremst å kunne bedre lokal krisehåndtering under slike utfall. Dette tiltaket vil ifølge PT forutsette statlig finansiering.

I år gjennomføres PT, mobilnetteierne og Fylkesmannen i utvalgte fylker pilotprosjekter knyttet til dette programmet i syv kommuner.

Les mer om: