Må skatte av hjemme-PC

Snart kommer Skattedirektoratets retningslinjer for fordelsbeskatning av arbeidsgiverbetalt hjemme-PC og Internett-tilknytning. De vil inneholde mye av det samme som direktoratet ga uttrykk for i svarbrev til Statoil der de nektet Statoil skattefritak for 13.000 ansatte-PCer.

Snart kommer Skattedirektoratets retningslinjer for fordelsbeskatning av arbeidsgiverbetalt hjemme-PC og Internett-tilknytning. De vil inneholde mye av det samme som direktoratet ga uttrykk for i svarbrev til Statoil der de nektet Statoil skattefritak for 13.000 ansatte-PCer.

17. februar sendte skattedirektoratet et svarbrev til Statoil vedrørende beskatning av de 13.000 PCene Statoil ga sine ansatte til fri disposisjon. Hovedlinjene i brevet var.

1. I følge skattelovens paragraf 42 skal fordel vunnet ved arbeid skattelegges. I prinsippet skal det skattes ut fra PCens markedsverdi. Sjablongregler for verdsettelse av ulike typer PCer vil bli offentligjort om kort tid. Den private skattepliktige fordel vil årlig utgjøre 10 prosent av denne sjablonfastsatte verdi. Reglene vil gjelde fra og med inntektsåret 1997. Der ansatte ikke har full disposisjonsrett for PCen vil ytelsen være å anse som trekkfri, og skal innberettes i kode 549.

2. Fritt internettabbonement vil behandles etter sjablonregler på samme måte som programvare. Bruk av telefonlinje til Internett skattlegges på samme måte som fri telefon.

3. Overdragelse av datautstyr er skattepliktig når overdragelsessummen er mindre enn utstyrets markedsverdi. Den skattepliktige summen er altså markedsverdi minus overdragelssesbeløp. Skattedirektoratet har fastsatt følgende regel for verdifastsettelse av datautstyr:

Mindre enn 1 år gammelt 100% av opprinnelig kostpris
Mellom 1 og 2 år gammelt 60% av opprinnelig kostpris
Mellom 2 og tre år gammelt 30% av opprinnelig kostpris
Over tre år gammelt 1.000 kroner

4. Bedriften kan kreve fradrag for kursing av ansatte, dersom dette regnes å kunne bidra til innteksskapende arbeid.

5. Dersom PCen skal brukes både i jobb og privat sammenheng har bedriften adgang til å trekke fra inngående merverdiavgift for den delen av utstyret som ved normal bruk anses å være jobbrelatert. Normalt vil dette i følge skattedirektoratet være 75 prosent.

Til toppen