Må svare for mangel på digitale rettigheter

IT-minister Heidi Grande Røys må i dag svare for rettsløse tilstander ved digital nedlasting.

Må svare for mangel på digitale rettigheter

I dag formiddag har eNorge-forum, som er fornyingsministeren Heidi Grande Røys rådgivende organ i IKT-politikken, møte med tema digital inkludering og digitale forbrukerrettigheter.

I stortingsmeldingen nummer 17 står det at et informasjonssamfunn skal være for alle og at alle skal få mulighet til å delta i de demokratiske prosessene.

Men ikke alle forhold er lagt til rette for bruk av digitale ytelser. Blant dette er rettsløse tilstander ved digital nedlasting som Forbrukerrådets Torgeir Waterhouse skal snakke om.

Han mener at forbrukerkjøpsloven i dag ikke beskytter forbrukere som kjøper digitalt innhold via nedlasting.

Verken justisministeren eller flertallet på Stortinget ønsker at kjøp av digitalt innhold via nedlasting skal omfattes av forbrukerkjøpsloven.

Det kommer frem i justiskomiteens innstilling til revidering av forbrukerkjøpsloven.

- Her ble det uttalt at Norge skal vente til EU kommer med en bestemmelse på det feltet, men dette er ikke godt nok, sier seniorrådgiver Torgeir Waterhouse i Forbrukerrådet til digi.no.

Han synes det er underlig at lovverket beskytter forbrukere som kjøper CD-en i en nettbutikk, men ubeskyttet hvis man kjøper det samme innholdet fra butikken via nedlasting. Det vil si at dersom det er feil på CD-en du kjøper, har du krav på ny. Laster du ned samme musikken fra en nettbutikk, er du avhengig av nettbutikkens velvilje for å få erstatning, eller en ny musikkfil.

Waterhouse frykter at de manglende forbrukerrettighetene gjør at selgere kan fylle tomrommet med egne avtalevilkår. Avtaler som går svært langt i selgers favør. Det betyr at forbrukere ofte må akseptere en rekke urimelige bestemmelser. Det er også et problem at butikkene stadig endrer avtalene, og at avtalene varierer mellom de ulike butikkene.

- Når vi i tillegg har en svært uklar åndsverklov, og få vet hva som faktisk ligger i avtalen og teknologien, er det ingen tvil om at det å være forbruker i dagens digitale samfunn er svært vanskelig, sier Torgeir Waterhouse.

Forbrukerrådet lanserte tidligere i år åtte ufravikelige rettigheter som vil gjøre det enklere å være digital forbruker. Formålet med rettighetene er å gi klare og rimelige rettigheter som den vanlige forbrukeren kan forholde seg til.

Les mer om: