Må tilby ehelse-tjenester til pasienter

Obligatorisk for danske leger å tilby helseinformasjon på nett.

I Danmark er det fra 2009 obligatorisk for alle fastleger å tilby ehelse-tjenester til sine pasienter. Foto: Jan Fredrik Frantzen, NST.
I Danmark er det fra 2009 obligatorisk for alle fastleger å tilby ehelse-tjenester til sine pasienter. Foto: Jan Fredrik Frantzen, NST.

Obligatorisk for danske leger å tilby helseinformasjon på nett.

Legene må være forberedt på at pasientene bruker ny teknologi til å skaffe seg informasjon om sin egen helse.

- De kan dermed også komme til å kreve mer interaktiv, nettbasert kommunikasjon med helsevesenet, spår Per Egil Kummervold ved Nasjonalt senter for telemedisin.

Det vil gi nye utfordringer for helsevesenet, og i Danmark tar nå myndighetene hensyn til dette når de fra 2009 gjør det obligatorisk for alle fastleger å tilby ehelse-tjenester til sine pasienter.

Studien viser også at andelen av de nettbrukerne som har hentet helseinformasjon fra nettet har økt fra 42 til 52 prosent på to år, og de mest aktive er unge kvinner.

Resultatene er hentet fra den europeiske e-helseundersøkelsen e-Health Trends. Bruk av Internett til helseformål øker stadig og den blir mer interaktiv. Netthelse følger i sporene til all annen nettbruk, og dette gir nye utfordringer for helsevesenet.

Undersøkelsen, der Nasjonalt senter for telemedisin var prosjektleder, inkluderte nesten 15.000 telefonintervjuer.

I tillegg til Norge ble folk fra både Danmark, Portugal, Tyskland, Hellas, Latvia og Polen intervjuet om sin bruk av Internett i forhold til helse.

Undersøkelsen viser at folk i stadig større grad kommuniserer mer direkte med andre brukere, pasienter og helsepersonell.

Hele 22,7 prosent av dem som ble spurt hadde brukt nettet på denne måten, og ikke bare til å lese seg opp på statisk helseinformasjon.

Til toppen