JUSS OG SAMFUNN

Må varsle om mulig overvåkning

Regjeringen foreslår lovendringer.

Telekom-tilbydere, og andre som opererer i henhold til ekom-loven, må varsle kundene om at de kan bli overvåket dersom kommunikasjonen går via andre land. Det mener regjeringen som har lagt frem flere endringer til Lov om elektronisk kommunikasjon.
Telekom-tilbydere, og andre som opererer i henhold til ekom-loven, må varsle kundene om at de kan bli overvåket dersom kommunikasjonen går via andre land. Det mener regjeringen som har lagt frem flere endringer til Lov om elektronisk kommunikasjon. Bilde: MJ
1. mars 2013 - 12:38

Fredag presenterte Samferdselsdepartementet en rekke endinger i lov om elektronisk kommunikasjon, bedre kjent som ekom-loven. En viktig endring er at tilbydere av elektronisk kommunikasjon, enten det er nettleverandører eller mobiloperatører, nå må informere kundene dersom de ruter kommunikasjon utenfor landets grenser.

– Tilbydere har et ansvar og en plikt til å verne brukernes kommunikasjon mot innsyn fra uvedkommende, heter det i en melding fra departementet.

I proposisjonen som går til Stortinget fremgår det at dette kommer som en følge av blant annet FRA-lovene som er vedtatt i Sverige. Regjeringen har vært under press fra Stortinget for å møte en eventuell overvåkning av norske borgere i Norge - via svensk-rutet tele- og datakommunikasjon.

– Fordi enkelte av våre naboland har tydeliggjort regler i sine nasjonale regelverk om overvåkning og avlytting av elektronisk kommunikasjon, har det vært fokusert på at kommunikasjon fra norske brukere kan bli avlyttet dersom vår nasjonale kommunikasjon rutes gjennom slike land, skriver departementet.

Dette gjelder særlig trafikk som blir generert i Norge, av ulike årsaker ruters ut av landet for så å returnere til Norge hvor den avsluttes. Dette er blant annet tilfelle for NetComs kunder, som ruter mye av sin trafikk via Sverige. Her finnes det altså en teoretisk mulighet for at svenske myndigheter får overvåket kommunikasjon som går over deres jord.

– Tilbyder har etter ekomloven en streng taushetsplikt for å verne brukeres kommunikasjon mot innsyn fra uvedkommende, skriver departementet som mener det kan argumenteres for at tilbyderne, som ruter trafikken gjennom for eksempel Sverige, bryter denne taushetsplikten.

– Departementet har vurdert om slik ruting bør forbys, men har kommet til at dette neppe vil være en balansert og forholdsmessig reaksjon, skriver departementet i proposisjonen. Årsaken er at skadepotensialet antas å være lavt og fordi andre «lands myndigheter neppe har interesse av eller kapasitet til å avlytte enhver kommunikasjon som går gjennom deres territorium.

Dessuten, peker departementet på, vil det kunne skade konkurransen i det norske telemarkedet, noe som vil føre til at tilbydere kan velge å trekke seg ut av markedet.

– Dette vil gi lavere investeringer og dårligere og færre tjenester for brukerne på sikt, skriver samferdselsdepartementet. For aktører som Netcom og Chess vil det kunne bli vanskelig å endre sitt nettoppsett uten betydelige merkostnader.

I stedet velger regjeringen å pålegge tilbyderne å informere kundene sine om kommunikasjonen blir rutet ut av landets grenser.

– Bruker skal også opplyses om eventuelle følger dette kan få. De brukere som ikke ønsker sin kommunikasjon rutet utenfor landets grenser kan dermed velge en annen tilbyder. På denne måten vil brukeren kunne ta et informert valg, og ruting av intern trafikk utenfor landets grenser kan bli et konkurranseparameter, skriver departementet.

    Les også:

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.