Må vi ha en felles standard for nettmålinger?

Etter å ha fulgt denne debatten i sine tre år i nettbransjen, er følgende spørsmål dukket opp i Dag Landfalds hode: Må vi ha en felles standard?

Etter å ha fulgt denne debatten i sine tre år i nettbransjen, er følgende spørsmål dukket opp i Dag Landfalds hode: Må vi ha en felles standard?

Basert på min erfaring fra TV-bransjen (TV3) har jeg hele tiden vært opptatt av at dette er et 'must', både for selger- og kjøpersiden. Kanskje bør vi i tillegg og samtidig ha et annet fokus som er viktigere.

Selvsagt hadde en 'fasit' vært det enkleste for alle aktører. Vi kunne legge all kvantitativ kreativitet til denne, og vi slapp også å velge fasit. Tallakrobatikk er ikke en helt ukjent idrett i vår bransje.

Så til poenget: De interaktive medienes kvalitative evne i forhold til markedsføring og kommunikasjon blir ikke bedre eller verre ved at vi enes om et felles måleverktøy.

Internett, e-mail og mobilt Internett har i denne sammenheng sine styrker og svakheter uansett. Bransjen bør i mye større grad jobbe med våre mediers kvalitative styrker i forhold til både responsbasert og merkevarebyggende kommunikasjon. En god dialog om dette med reklamebyrå, annonsører og mediebyrå er og vil være helt sentralt.

Vår utfordring er å bli vurdert som en naturlig del av annonsørenes mediamiks. Der er vi ikke alltid, for å si det mildt.

Faktisk er det evnen til å kommunisere et reklamebudskap som er avgjørende for om interaktiv markedsføring skal komme enda nærmere TV og print.

I henhold til Ulf Andersen og hans innlegg er det ikke et eneste land som har kommet fram til en felles standard, ennå.

Misforstå meg rett, jeg håper og tror vi kan komme dit. Men jeg synes han har et poeng:

Kanskje vi, i første omgang, kunne bli enige om en slags standard for hvilken informasjon de ulike undersøkelsene virkelig gir, styrker/svakheter og ikke minst hvordan dette presenteres i markedet.

For ordens skyld; dette er ingen 'fasit'.

Til toppen