Mac-brukere skal ikke kjenne seg for trygge

30 prosent av nordiske Mac-brukere har opplevd virusangrep. Sårbarheten til Mac vil fortsette å øke, spår Symantec.

Virusvernselskapet Symantec har gjennomført en undersøkelse blant 1000 Mac-brukere i Norden. Den avdekker at 91 prosent av Mac-brukerne kjenner seg mindre utsatt for sikkerhetstrusler enn PC-brukere. Samtidig opplyser 30 prosent at de har opplevd virusangrep.

Daglig leder Henrik Amundsen Vaage i Symantec Norge peker på at mens det finnes minst 60.000 spesifikke PC-virus, er det bare avdekket et hundretalls spesifikke Mac-virus. Han advarer Mac-brukere mot å la denne kjensgjerningen lulle inn dem inn i falsk trygghet. Han lister disse årsakene:

  • 40 alvorlige sikkerhetshull for Mac er avdekket de siste to årene. Ti av disse er avdekket i perioden juni til desember 2001.
  • Det ble nylig oppdaget et sikkerhetshull som gjør Mac sårbar overfor tjenestenektangrep (DoS eller "denial of service").
  • Ondartede Mac-virus som AutoStart 9805, Code 9811, INIT 1984, nVIR og T4 er stadig aktive.
  • Den første Mac-trojaneren, Subseven, ble oppdaget sist sommer. Den kan bare holdes ute gjennom en kombinasjon av antivirus og brannmur.
  • Anslagsvis 7000 makrovirus for Microsofts Office-pakke fungerer like gjerne på Mac som på PC.
  • MacOS X har fått Unix-kjerne. Det betyr at langt flere hackere og virusutviklere har innsyn i systemets svakheter.
  • En Mac med fast IP-adresse og fast oppkopling til Internett over bredbånd, er like sårbar overfor portskanning som en PC

Vaage peker også på at organisasjoner gjerne har brukerstøtte for PC-ene, men ikke for mindretallet av Mac-brukere. Dette gjør den enkelte selv ansvarlig for sikkerheten på maskinen, noe Vaage mener innebærer en sikkerhetsrisiko for hele organisasjonen.