Maconomy klar for SQL Server 7.0

Tidligere var det integrerte prosjektregnskaps- og virksomhetssystemet Maconomy 3.1 forbeholdt Oracle.

Tidligere var det integrerte prosjektregnskaps- og virksomhetssystemet Maconomy 3.1 forbeholdt Oracle.

Systemet beskrives som et ERP-system (Enterprise Resource Planning eller bedriftsressursforvaltning) spesielt tilpasset tjenesteytende virksomheter og andre som har behov for å styre prosjekter, ressurser, kostnader eller komplekse kunderelasjoner.

Maconomy 3.1 inneholder finansregnskap, budsjettering, kundereskontro, leverandørreskontro, betaling, lager, salgsordre, innkjøpsordre, stykklister, prosjektkalkulering, -styring og -oppfølging, statistikker, timeregistrering, fakturering, ordre- og prosjektbaserte innkjøpsrekvisisjoner samt rapportering.

NT-kunder får heretter velge fritt mellom SQL Server og Oracle som database. Klienter kan kjøre Windows eller Mac. Det gis aksess også over en Internett-forbindelse. Tallet på brukere kan være fra én til flere tusen.

Morselskapet til Maconomy Norge er dansk - PPU Maconomy - med hovedsete i København. Systemet har 3500 kunder i 24 land. I tillegg til Norge, er det heleide datterselskaper i Sverige, Benelux, England og USA.

Til toppen