Mafiaboy erklærer seg skyldig

En kanadisk tenåring med dekknavnet Mafiaboy, har erklært seg skyldig i tjenestenektangrep mot Amazon.com, CNN, eBay og Yahoo i februar i fjor.

En kanadisk tenåring med dekknavnet Mafiaboy, har erklært seg skyldig i tjenestenektangrep mot Amazon.com, CNN, eBay og Yahoo i februar i fjor.

Etterforskere fra USA og Canada samarbeidet, og den seksten år gamle gutten ble arrestert i april.
Les også:
Datasikkerhetsåret 2000 slik en av aktørene ser det
Mafiaboy erklærer seg ´ikke skyldig´
Teknisk knockout på Yahoo!
Angrepet på Yahoo! & Co blir neppe oppklart
Jahuu! Låsesmed vil fikse døra for Yahoo!
FBI sliter med å finne vandaler

Kanadisk lov garanterer mindreårige straffreforfulgte anonymitet i media. Gutten har selv valgt psevdonymet han omtales med.

Mafiaboy erklærte seg først uskyldig, og en rettssak ble følgelig berammet. Men da seansen skulle begynne i går, erklærte gutten seg skyldig i 56 av til sammen 66 anklager. Aktoratet reagerte ved å trekke de øvrige anklagene, og resten av rettssaken ble følgelig avlyst. Dom skal avsies i egne høringer som er berammet til 17. og 18. april. Gutten risikerer en bot på rundt 6000 kroner og opptil to års ungdomsfengsel. Skadeverket er anslått til 1,7 milliarder dollar.

Gutten er frigitt, på betingelse av at han holder seg unna datamaskiner, holder seg hjemme mellom kl 21 og kl 7, og skjøtter en jobb på en restaurant.

Til toppen