Mager vekst for Buypass

Store investeringer trekker ned bunnlinja.

Mager vekst for Buypass
Buypass brukte 2013 til å bygge for fremtiden. Omsetningen økte litt, mens utgiftene økte kraftig i tråd med investeringer. Adm.dir Gunnar Lindstøl (bildet) sier seg godt fornøyd med tallene. Bilde: Buypass

Buypass hadde i fjor inntekter for 157,8 millioner kroner. Det er en svak oppgang på 2,27 prosent, viser årsregnskapet de presenterer i dag.

ID-selskapet, som eies med like halvdeler av Norsk Tipping og Evry, skriver i en pressemelding at de har foretatt tunge investeringer i innovasjon og utvikling det siste året.

Solid kundevekst fra privat så vel som offentlig sektor har sørget for å øke antallet transaksjoner med nærmere 17 prosent. Samtidig sørger nevnte investeringer for å trekke bunnlinjen ned.

Driftsresultatet for 2013 falt dermed med over 22 prosent til 32,9 millioner kroner.

Administrerende direktør Gunnar Lindstøl sier i en kommentar at de er godt fornøyd med inntektsvekst og resultatet, som ifølge ham er i henhold til deres langsiktige plan.

– Etter jevn vekst både på topp- og bunnlinje de siste årene, brukte vi 2013 til å gjennomføre tunge investeringer som ruster oss for økt konkurransekraft innenfor kjernevirksomheten vår, sier Buypass-sjef Lindstøl.

Mobil øker kraftig

Blant fjorårets høydepunkter var at selskapet vant et anbud om leveranse til sin eier Norsk Tipping av elektronisk ID og betaling i alle kanaler, en kontrakt på fire år med ytterligere fire år opsjon.

På mobil alene økte betalingsvolumet med rundt 50 prosent til 1,5 milliarder kroner i 2013, opplyses det.

– Vi har over 400.000 aktive mobilkunder på vår plattform, et tall som stadig øker. Dette gir oss en svært interessant posisjon innenfor et viktig vekstområde, sier Lindstøl i meldingen.

De hadde for øvrig samme antall aktive mobilkunder i fjor på samme tid. Antallet kunder som har Buypass på enten smartkort eller mobil har heller ikke rikket på seg, og teller som før fortsatt 2,2 millioner personer.

ID-løsningen til Buypass ble i snitt brukt 35 millioner ganger hver måned i 2013, mot 30 millioner i månedlig snitt året før.

Ved årsskiftet hadde virksomheten 55 fast ansatte, samt et ikke oppgitt antall innleide fordelt på hovedkontoret i Oslo og avdelingskontoret på Gjøvik.

Les mer om: