Makedonsk GSM-monopol

Landet har en GSM-operatør.

Landet har en GSM-operatør.

Makedonia Lansert Kunder

01.01.00

Vekst i

1999

Marked

GSM

Macedonian Telecom 10.96 49.130 61 % 100 %

Kilde: Public Network 2/00. Inkluderer netteiere, og ikke service providere.

Til toppen