Making Waves inntar Stortinget

Leverer nytt intranett, med søk, arbeidsflyt, samhandling og dokumentforvaltning.

Making Waves inntar Stortinget
Avtalene med Stortinget er Making Waves' største intranettprosjekt så langt. Bilde:

Design- og teknologiselskapet Making Waves har inngått to avtaler med Stortinget, for henholdsvis intranett med samhandling, og dokumentforvaltning med virksomhetssøk, arbeidsflyt, skjemaer og så videre.

De nye IT-løsningene skal bidra til å effektivisere hverdagen for alle som arbeider på Stortinget: 169 stortingsrepresentanter, 150 ansatte i partigruppene og 440 administrative ansatte.

Løsningene bygges rundt Microsoft Sharepoint 2010. Dokumentforvaltningen håndteres av EPiServer CMS, søk av IntelliSearch ESP og skjemaer av Making Waves’ eget verktøy FormsMaker.

Kontraktene med Stortinget er et av flere Making Waves har landet i offentlig sektor i det siste. Andre eksempler er Departementenes Servicesenter, Statens Kartverk, Datatilsynet, Sametinget, Utdanningsdirektoratet, Statens Helsetilsyn, NVE og Norad.

Ifølge administrerende direktør Dag Honningsvåg har selskapet en ambisjon om å være den foretrukne leverandøren innen rådgivning, design, teknologi og kommunikasjon til offentlig sektor. I dag utgjør offentlig sektor nær halvparten av selskapets kunder.

Ifølge John Kårikstad, løsningsansvarlig for intranett- og samhandlingsløsninger i Making Waves, er avtalene med Stortinget selskapets største intranettprosjekt så langt.

Administrerende direktør Lasse Ruud i Intellisearch sier leveransen til Stortinget er en milepæl for dem.

– Konkurrentene våre på dette tilbudet er blant verdens ledende selskaper. Med denne seieren viser vi at vi både kan spille og vinne i den aller øverste divisjonen for søkeløsninger, sier Ruud i en pressemelding.

IntelliSearch forklarer at Stortingets forespørsel for søkefunksjonalitet skilte seg klart ut fra de fleste andre utlysninger på området ved at den var mer krevende, kunnskapsrik og profesjonell.